Morten Uhrskov Jensen: Danmarks Statistik undergraver vores adgang til information om indvandringens konsekvenser - 100.000 flere ikkevestlige end hidtil oplyst

Kun særkørsler til titusinder af kroner får flere tal frem.

Der skal lægges mere end 100.000 med hel eller delvis ikkevestlig baggrund til den mere end halve million ikkevestlige, som Danmarks Statistik for skatteyderkroner hidtil har været så nådige at oplyse danskerne om. Det kom frem for to dage siden i Berlingske, fordi den politisk korrekte forsker Hjarn von Zernichow Borberg har fået foretaget en særkørsel hos Danmarks Statistik.

Hjarn von Zernichow Borberg er så glad, så glad, idet han ser det meget højere tal som udtryk for noget godt, idet han udtaler:

”Hvis det skulle være så katastrofalt for os allesammen, at mange har udenlandsk baggrund, så kan man jo undre sig over, at det går så godt i Danmark.”

Lad os glemme det barnlige udbrud fra en mand, der åbenbart ikke har tænkt sig at være voksen sammen med os andre, og gå over til realiteterne. Hvad betyder disse nye tal nemlig? Adskilligt.

For det første vil det naturligvis sige, at den store udskiftning af de etniske danskere går endnu hurtigere end hidtil antaget, når antallet af ikkevestlige i stedet for at udgøre godt 500.000 er på mere end 600.000 personer. Det gælder også, skønt nogle af de ekstra godt 100.000 har delvist etnisk danske rødder.

Læs resten på Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com