Morten Uhrskov Jensen: Den ganske absurde diskussion om konsekvenserne af masseindvandring fra den tredje verden

Der findes kun én fredelig løsning, og den hedder hjemsendelser.

Det er på sin vis meget mærkeligt. For 21 år siden, alt for sent, javel, erfarede jeg, at den ikkevestlige indvandring til Danmark og andre Vesteuropæiske lande var uholdbar og måtte standses. Efter yderligere ca. 15 år, igen meget sent, fandt jeg frem til, at denne indvandring ikke bare måtte ophøre, men vendes rundt. I al sin enkelhed går det ud på, at flere ikkevestlige skal vandre ud samtidig med, at færre vandrer ind. Det absolutte og relative tal skal falde, hvilket betyder, at der skal tages højde for fødselstal.

Så enkelt er det, kan jeg se. Hvis det skal være meningsgivende at tale om et dansk folk, et svensk folk, et norsk folk med mange flere vesteuropæiske, skal det være folk og territorier, der er tilpas etnisk homogene for at fungere som demokratier og som retsstater.

Selv nominelt borgerlige hader denne tanke. Vi må da kunne leve sammen, siger de, når blot vi hylder det frie marked. Vi er vel alle ens, når bare vi hylder den kapitalistiske orden, ikke sandt?

Resten kan læses på Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com