Morten Uhrskov Jensen: Hvorfor må danskere ikke sige, at vores etnicitet er væsentlig for os, når såkaldt oprindelige folk må?

Officiel dansk rapport fra 2008: Et folk kan objektivt måles ud fra et fælles sprog, historie, etnicitet, kultur, religion og et afgrænset geografisk område. Selv politikere fra Det Radikale Venstre og Enhedslisten skrev under på rapporten.

En læser af denne blog har fundet et særdeles interessant dokument fra af gemmerne, nemlig

”Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning om selvstyre i Grønland” fra april 2008, altså et nutidsdokument

Dokumentet er bl.a. underskrevet af daværende folketingsmedlemmer Niels Helveg Petersen fra Det Radikale Venstre og Line Barfod fra Enhedslisten. I den lange rapport står der noget meget vigtigt på side 28 under overskriften ”Et folk i folkeretlig henseende”.

Der lægges ud med at fastslå følgende:

”Også Udenrigsministeriet har behandlet spørgsmålet i notat af 8. november 2004 om, hvorvidt det grønlandske folk er et folk i folkeretlig henseende15. Udenrigsministeriet anfører, at selvom der ikke ud fra folkeretten kan gives en entydig definition af et ”folk”, så kan der dog udledes visse grundlæggende principper, der kan hjælpe med afgrænsningen.”

Derpå følger det afgørende afsnit:

”Et folk kan således defineres som en gruppe personer, der på baggrund af objektive og subjektive kriterier besidder karakteristika, der tydeligt adskiller dem fra andre folk. Blandt kriterier af objektiv karakter kan nævnes et fælles sprog, historie, etnicitet, kultur og religion. Endvidere skal der være tale om, at folket har et særligt tilhørsforhold til et bestemt afgrænset geografisk område. Blandt kriterier af subjektiv karakter kan nævnes en følelse af social sammenhørighed, fælles skæbne og en fælles kollektiv identitet.”

Hvis det grønlandske folk – hvad jeg er helt enig i – er et folk i folkeretlig forstand, må det danske folk også være det.

Læs resten hos Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com