Morten Uhrskov Jensen: Ikkevestlige langt oftere ansat i lavt betalte jobs

Og det skyldes selvsagt deres i snit langt lavere kvalifikationer.

Jeg skal ikke kunne sige, om Danmarks Statistik selv mener, at de har en positiv nyhed at bringe under overskriften ”Indvandrere fylder stadig mere i alle brancher” 

Det er ikke en positiv nyhed, men en nyhed, der endnu engang godtgør, at Danmark bliver et fattigere land som følge af den ikkevestlige indvandring og de langt flere børnefødsler, som gruppen står for. Ni pct. af befolkningen, 15 pct. af fødslerne. Det går kun én vej, og det er den gale (side 26)

samtlige brancher, hvor der arbejder mange ikkevestlige indvandrere og efterkommere, er der tale om lavtlønsområder som rengøring, hoteller, taxi og vaskerier.

Jeg må hellere gardere mig her, inden man tror, at det er uddannelsessnobberi, jeg er ude på. Der er intet i vejen med at med at arbejde i disse nødvendige brancher, men sagen er blot den, at de ikkevestlige således i snit ligger markant under danskere i skattebetalinger.

Resten kan læses hos Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com