Morten Uhrskov Jensen: ”Indvandrere i Danmark 2020” netop udgivet af Danmarks Statistik – samme bedrøvelige billede

Hvis man tror, at det der med ikkevestlig indvandring nok jævner sig ud over tid, bør man snarest blive klogere.

Danmarks Statistik har siden 2007 udgivet en årlig rapport over tingenes tilstand i riget, hvad angår indvandring, ganske særligt den ikkevestlige af slagsen. Rapporterne kan ikke indfange den kulturelle elendighed, der følger af denne indvandring, men der er masser af tørre tal til at underbygge, at Danmark befinder sig på en katastrofal økonomisk kurs, og at denne kurs følgelig må ændres radikalt.

Jeg vil i dette indlæg alene se på karakterer i grundskolen, senere uddannelse og følgende deltagelse på arbejdsmarkedet. Det vil ikke være indvandrernes resultater, jeg undersøger, men derimod efterkommernes, den gruppe, der pr. definition er født og opvokset i Danmark. Til slut vil jeg se på børn af ikkevestlige efterkommere, altså på tredje generation

Karaktergennemsnittene ved grundskolens afgangsprøver er udregnet for årene 2015-2019 og ser således ud denne gang:

Hvor danske drenge fik 6,9 i snit i afgangsprøverne i grundskolen, fik ikkevestlige efterkommerdrenge 5,5. Danske piger fik 7,7, mens ikkevestlige efterkommerpiger fik 6,3. (side 65) Forskellen er begge steder 1,4 karakter, en meget stor forskel, som vi skal se om lidt.

Læs resten hos Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com