Morten Uhrskov Jensen: Hvorfor er korrektioner hos Danmarks Statistik forplumrende for at forstå virkeligheden?

Fordi korrektionerne er af venstreorienteret aftapning, hvor alt anses som socialt og økonomisk betinget.

I mit tre dage gamle indlæg her på siden kritiserede jeg Danmarks Statistik, fordi de ved hjælp af kunstige såkaldte korrektioner nåede frem til, at danskere og ikkevestlige efterkommere har lige store andele i beskæftigelse.

Det har de to grupper ikke, og lad mig nu forklare mere principielt, hvorfor det er en uskik at korrigere for alle andre forhold end køn og alder, og selv her er der et problem, hvad angår alder.

Jeg tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks egne tal for kriminalitet begået af henholdsvis danske mænd og efterkommermænd med ikkevestlig baggrund. Det er siderne 116 og 119, der er relevante her.

Hvis man sætter danskernes kriminalitet i alderen 15-79 år til 100 (det er sat til 90 i statistikken, fordi gennemsnittet for alle i Danmark er sat til 100), finder man, at efterkommermænd er enorme 283 pct. mere kriminelle, næsten fire gange mere for at sige det på den måde.

Læs resten på Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com