Morten Uhrskov Jensen: Moderne forskerfusk skaber et fortegnet billede af virkeligheden

Det er en skandale, at Danmarks Statistik laver såkaldte ”korrektioner”, der alene har til formål at tilsløre, hvor ringe ikke-vestlige klarer sig.

Lad os begynde med at fortælle, hvordan den moderne statistik behandler data, der vedrører grupper med oprindelse i den tredje verden, som klarer sig forfærdeligt på alle væsentlige områder i Danmark:

”Forskerne” i ikke mindst Danmarks Statistik ”korrigerer” helt enkelt for en lang række forhold, hvorved kongerigets vigtigste informationskilde til hårde data får indvandringen fra den tredje verden til at fremstå i et helt andet lys, end virkeligheden vidner om.

Det er moralsk, åndelig korruption. Det er moderne forskerfusk, som jeg har døbt fænomenet. Seneste eksempel stammer netop fra Danmarks Statistik fra en melding den 27. april under overskriften ”Efterkommere fra ikke-vestlige lande har en højere beskæftigelse end deres forældre”

Her hedder det bl.a.: ”Når der korrigeres for personernes baggrundskarakteristika, ligger efterkommeres sandsynlighed for at være i beskæftigelse på samme niveau som personer af dansk oprindelse, mens indvandrerfædrene havde en lavere beskæftigelsessandsynlighed end personer af dansk oprindelse. Hermed er forskellen i beskæftigelsen blandt indvandrere/efterkommere i forhold til personer af dansk oprindelse indsnævret fra 1. til 2. generation.”

Læs resten på Jyllands-Posten


Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com