Morten Uhrskov Jensen: Venstreorienterede universitetsansatte i Storbritannien skaber hadefuldt klima blandt deres kolleger

Intolerancen blandt de ”tolerante” er en kendsgerning.

Jeg har længe vidst, at der er højere til loftet i en skurvogn end blandt blomsten af akademikerne, de ansatte på universiteterne. Venstreorienterede sidder massivt på de højere læreanstalter, og det udnyttes til at udøve åndelig terror i forhold til afvigere, der tillader sig at stå til højre eller blot i midten af det politiske spektrum.

Det er altid godt at få bekræftet sine antagelser, selv om det mildest talt ikke er heldigt, at de vigtigste institutioner for indsamling af viden mere og mere har skabt et klima, der ikke lader det hedengangne Sovjetunionen meget efter.

I en undersøgelse fra tænketanken Policy Exchange slås det med hårde kvantitative data fast med syvtommersøm, at venstreorienterede akademikere på universiteterne snarere ser sig selv som opdragere af den gemene hob end som forskere, der skal afdække virkeligheden.

I 1964 svarede et pænt mindretal på 35 pct., at de så sig selv som konservative (side 52). Den andel var faldet til 18 pct. af de universitetsansatte i 2017. 53 pct. definerede sig i 2017 som tilhørende Labour, og ca. 16 pct. følte sig politisk hjemme hos Liberaldemokraterne (svarer sådan ca. til Det Radikale Venstre).


Resten kan læses på Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com