Kurt Borch Christensen: Corona-nedlukning - var det den rigtige vej at gå?

Efter omkring et år med nedlukninger af det danske samfund rejser jeg spørgsmålet: Var det den rigtige vej at gå?  Inden smitten nåede til Danmark, vidste man, at der var tale om en pandemi, og handling var påkrævet. Men i stedet for at lukke hele landet ned med de følger og omkostninger, det har haft indtil nu, kunne man spørge: Havde det ikke været bedre at lukke de ydre grænser i stedet?  Og med at lukke grænserne mener jeg en fuldstændig lukning for alle ydre grænser, grænseovergange over land, havne og lufthavne.

Smitten er blevet bragt ind med personer, som er kommet til landet udefra, danskere og udlændinge. Den er ikke opstået her i landet. Smitten kommer ikke med varer, der krydser grænsen, så en lukning for personer ville ikke have væsentlige konsekvenser for samhandelen - bortset måske fra mindre forsinkelser som følge af, at godset evt. skulle omlæsses ved grænsen.

 

Hvem ville en total grænselukning genere?

Hvem ville en total grænselukning genere? Først og fremmest de personer, som pendler over grænsen til Sverige og Tyskland, men det er stadigvæk et langt mindre antal personer end dem, som er ramt af nedlukningen af landet i øjeblikket. Grænsegængere må ganske enkelt beslutte sig for, om de vil forblive i bopæls-landet eller arbejds-landet. En stor del at dem vil formentlig stadig kunne udføre deres arbejde fra en hjemme arbejdsplads - ligesom mange andre gør det inden for landets grænser under nedlukningen. Kan det ikke lade sig gøre, må de få, der kan blive tale om, finde en midlertidig bolig i arbejds-landet, evt. med støtte fra staten.

Det vil selvfølgelig også betyde, at der ville være lukket for østarbejdere og anden arbejdskraft udefra. Med mindre de underkaster sig karantænekravene på lige fod med andre.

For godstransporten betyder det, at danske lastbilchauffører må vende om ved grænsen og godset lades om til udenlandske biler på et sikret område og vice versa. Ingen udenlandske chauffører på dansk område.

I havne er det heller ikke det store problem - der er ofte ikke tid nok til, at en skibsbesætning kan gå i land, mens skibet losses eller lastes. Fiskere har sjældent fysisk kontakt med andre under fiskeri, så der ville ikke være noget større problem med at opretholde fiskeri fra danske havne.

Lufttrafikken vil selvfølgelig blive berørt på samme niveau, som den er for nærværende. Personer fra Danmark kan i princippet frit rejse ud, men alle, som vil ind i landet skal i fysisk karantæne på hotel eller lignende ved lufthavn/grænseovergang, indtil test foretaget her i landet er negativ efter en passende tid fastsat af inkubationstiden for virusset. Det er så op til folk selv, om en rejse til udlandet er så vigtig, at man vil tage karantænen med eller blive hjemme.

Med en effektiv og konsekvent grænselukning ville man kunne holde smitten ude af landet, og livet ville kunne gå videre inden for grænserne næsten som hidtil. Skolerne kunne være åbne, liberale erhverv kunne fortsætte deres virke, og folk kunne fortsat dyrke sport mv.

Var det lykkedes for Danmark effektivt at holde virus ude af landet, ville modellen nok hurtigt blive kopieret også af andre lande - selv om den måske ikke vil være praktisk mulig i større lande bestående af flere forbundsstater som Tyskland og USA?

Skulle det lykkes for andre, mindre lande også at holde virus ude, så kunne der åbnes op for fri færdsel mellem disse lande igen.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com