Morten Uhrskov Jensen: Nej, den ikkevestlige indvandring er fortsat ikke nogen god idé

15. gang med Danmarks Statistiks grundige opgørelse over indvandringens pris tegner som vanligt et dystert billede.

Så ankom den, den mest udtømmende gennemgang, som Danmarks Statistik tilbyder. Siden 2007 har Danmarks Statistik udgivet en årligt tilbagevendende publikation, senest Indvandrere i Danmark 2021.

Inden jeg ser på nogle af de væsentlige tal, tjener det til almindelig oplysning, at tidsånden synes at have skiftet noget de seneste år. Det er blevet moderne at påstå, at det i alt væsentligt går bedre/væsentligt bedre med at integrere ikkevestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Sådan lyder det både fra liberalister og socialister som Rasmus Brygger og Kaare Dybvad.

Det er fint at være optimistisk anlagt, men bedst vil det jo nok være, hvis der er noget substantielt at have optimismen i. Det er ikke tilfældet, når vi ser på det samlede billede af konsekvenserne af, at en konstant stigende andel af befolkningen i Danmark udgøres af personer med etniske rødder i den ikkevestlige verden.

Læs resten hos Jyllands-Posten


Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com