Morten Uhrskov Jensen: Hvor går Inger Støjberg hen? Forhåbentlig til Dansk Folkeparti

DF er blevet markant mere nationalkonservative, den eneste ansvarlige position i tunge tider som disse.

Så skete da det, der efterhånden var blevet uafvendeligt, nemlig Inger Støjbergs udtræden af Venstre. Det rejser et spørgsmål på kort sigt og et på langt.

Det første er, hvor Støjberg går hen nu. Alle er vist enige om, at det bliver til enten Nye Borgerlige eller Dansk Folkeparti. Når jeg håber på, at det bliver DF, der får æren, har det følgende grunde:

DF er efter min vurdering med ikke mindst Morten Messerschmidt som drivende kraft blevet et mere markant nationalkonservativt parti. I den nuværende uhyre alvorlige situation vil det sige, at DF i dag stærkere end før betoner nationalstaten Danmark og de to forhold – især ikkevestlig indvandring og EU – der truer Danmark. Man taler om hjemsendelser – på Grundlovens og retsstatens grund forstås – og man ønsker udmeldelse af EU, ikke bare et kritisk forhold til den overnationale organisation, der tager større og større bidder af vores uafhængighed og gør os ude af stand til at føre en ansvarlig udlændingepolitik.

Læs resten hos Jyllands-Posten


Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com