Morten Uhrskov Jensen: 48 bandedømte på to år – 45-3 til indvandrerne og efterkommerne

Danske politikere må jo ønske sig et samfund med mere og grovere kriminalitet, siden de ikke standser indvandringen.

Ekstra Bladet er normalt ikke værd at rose for ret meget, men denne gang gør jeg det. Ved at få aktindsigt hos Rigsadvokaten har Ekstra Bladet ”fået oplysninger om antal domfældelse efter straffelovens 'bandeparagraf' § 81 a i perioden medio 2018 til 7. august 2020.”        

45 af de dømte i den toårige periode havde indvandrer- eller efterkommerbaggrund. Kun tre var af dansk oprindelse, som i øvrigt teoretisk godt kan være af ikkevestlig herkomst, hvis de er børn af efterkommere med mindst én forælder med dansk statsborger. Men lad os for nemheds skyld holde os til de 45-3.

20 af de 48 dømte er medlemmer af Loyal To Familia, og sammenlagt blev de 20 (én person blev dømt to gange) personer idømt 128 års fængsel. Det giver 6,4 år i snit. Vi er deroppe, hvor der er tale om grov narkokriminalitet, grov vold og drab.

Læs resten hos Jyllands-Posten


Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com