Morten Uhrskov Jensen: Fra katastrofen i 1914 til i dag – (vest)europæerne er stadig ved at finde sig selv

Vi vil finde den tabte tråd, men det er og bliver ikke uden omkostninger.

(...)

De demokratiske stater i efterkrigstidens Europa, Vesteuropa for at forkorte det, var generelt vidner til høj økonomisk vækst, men også en higen efter billig arbejdskraft, kapitalismens forbandelse, fordi den derved bliver anational.

Resultatet kender vi i dag. Millioner af ikkevestlige bebor i dag de vesteuropæiske lande, fordi vores ledere først så dem som netop nyttig arbejdskraft, senere som aflad i form af flygtninge, gennemført ved en konsekvent venstredrejning af den offentlige mening.

Dette venstreorienterede paradigme (som fortjener en selvstændig forklaring, der ikke er plads til her), den herskende opfattelse, er mindst 50 år gammelt. Dette paradigme siger nogenlunde sådan her:

a) Alle mennesker kan det samme. Kun urimelig forskelsbehandling begået af de besiddende fastholder de dårligt stillede i deres elendighed.

b) Social ingeniørkunst kan afskaffe dårligdommene. Kun venstreorienterede kan tilvejebringe den endelige lighed.

c) Når alle mennesker er fuldstændigt lige i evner og motivation, vil det være uproblematisk at lade mennesker fra den tredje verden komme til Europa.

Alle disse tre fundamentalt forkerte antagelser har ledt til og leder fortsat til, at danskere og andre hvide vesteuropæere som oftest anses som racister, fordi grupper fra den tredje verden klarer sig i snit dårligt i Vesteuropa.

Læs resten hos Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com