Morten Uhrskov Jensen: Vupti, så forsvandt en stor del af problemerne med muslimsk indvandring

Den eneste brugbare metode til at undersøge forskelle mellem grupper er ved at se på, hvordan de klarer sig i gennemsnit. Vel at mærke samlede grupper. Ellers får man et skævt resultat ud af sine undersøgelser, som det er tilfældet med en undersøgelse fra Kraka om integration af muslimer.

Den 13. juni kunne dagbladet Politiken meddele, at det slet ikke står så grelt til med integrationen af muslimer. Det skete med følgende overskrift: ”Direktøren blev overrasket over resultatet af sin egen analyse: »Vi står ikke med et generelt problem med integration«”.

Hvordan kunne det nu være, når det ellers står klart, at samtlige indikatorer for integration af muslimer i Danmark er enslydende og viser, at gruppen i gennemsnit klarer sig væsentligt ringere end etniske danskere? Det gælder, uanset om vi taler om karakterer, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedsdeltagelse eller niveauer for kriminalitet. Vi taler vel at mærke om efterkommere, født og opvokset i Danmark.

Jo, den venstreorienterede tænketank Kraka har simpelthen valgt at udelade de allerdårligst fungerende med rødder i muslimsk dominerede lande, indtil gruppen af muslimske efterkommere når på niveau med danskere. Det gælder for uger på overførselsindkomst, indkomst, skattebetaling og danskkarakterer ved grundskolens afgangsprøver.

På den måde kan Kraka konstatere, at 92 pct. af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere fra lande med muslimsk flertal i befolkningen i snit modtager overførselsindkomst lige så ofte som danskere, at 82 pct. af de muslimske efterkommere i snit tjener det samme som danskere, at 81 pct. i snit betaler det samme i skat, og endelig at 80 pct. i snit får lige så gode karakterer som danskere.

Læs resten på Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com