Politikken

Retspolitik

Retspolitik

Retspolitikken skal sikre retssikkerheden og retsfølelsen. For lovlydige borgere bør lovgivningen forenkles. For mange og for indviklede regler for f.eks. selvstændige udvander retsstaten.

Landsplanlægning

Landsplanlægning

Danmark skal være et helt land. Danmark lider, som det meste af den industrialiserede verden, under det problem, at vores provinsområder affolkes og forfalder.

Erhverv

Erhverv

Der skal være gode rammer for erhvervslivet. Forudsætningen for dansk velstand er et velfungerende erhvervsliv, der skal kunne handle på et frit marked.

Energi og Miljø

Energi og Miljø

Danmark bør føre en fornuftig og miljøvenlig energipolitik. Ethvert velfungerende industrialiseret land har brug for rigelige mængder af pålidelige energikilder.

Børn og Familie

Børn og Familie

Familien skal styrkes. Det skal være muligt for en familie at leve af én indkomst i den periode, hvor børnene er små. Børnefamilier skal have et markant forhøjet beskæftigelsesfradrag, hvis den ene forælder vælger at passe børnene, mens de er små.

Kirke og Kultur

Kirke og Kultur

Folkekirken og dansk kultur skal støttes. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Udenrigs

Udenrigs

Danmarks udenrigspolitik skal tage udgangspunkt i danske interesser. Danmark skal forblive medlem af FN.

Politi

Politi

Politiet skal styrkes. Den danske politistyrke skal forøges i betydelig grad, i første omgang med en stigning i antallet af aktive betjente fra de nuværende ca. 11.000 i aktiv tjeneste til ca. 15.000.

Social

Social

De svageste skal hjælpes. Enhver voksen person, der ikke kan hjælpe sig selv, skal have hjælp af fællesskabet.

Sundhed

Sundhed

Der skal skabes et effektivt og lettilgængeligt sundhedsvæsen primært forbeholdt danske statsborgere og personer med lovligt ophold i landet.

Arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet skal fungere mere effektivt. Alt for mange mennesker i den arbejdsdygtige alder står uden for arbejdsmarkedet og lever af offentlige overførselsindkomster.

Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter

Skatter og afgifter er for høje i Danmark. Den offentlige sektor har i Danmark opnået en alt for stor størrelse. Mere end halvdelen af landets BNP forvaltes i dag af det offentlige.

Udlændinge

Udlændinge

Den danske udlændingepolitik skal strammes. Et af de vigtigste politiske mål for DS er at få bragt indvandringen fra tredjeverdenslande til ophør.

Forsvaret og Nato

Forsvaret og Nato

Forsvaret skal styrkes. Danmark skal leve op til sine NATO-forpligtelser og bruge mindst 2 procent af sit BNP på forsvaret.

Skole og Uddannelse

Skole og Uddannelse

Fagligheden skal styrkes i det danske uddannelsessystem. Gymnasie- og folkeskolereformerne har været til skade for faglig indlæring.

EU

EU

Danmark skal hurtigst muligt ud af EU. Indtil der kan opnås mandat til denne udmeldelse, vil Dansk Samling arbejde på at begrænse diverse skadelige følgevirkninger af EU som f. eks. Schengen-samarbejdet.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com