Arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet skal fungere mere effektivt. Alt for mange mennesker i den arbejdsdygtige alder står uden for arbejdsmarkedet og lever af offentlige overførselsindkomster. Det skyldes først og fremmest, at mindstelønnen på ca. 110 kr. (2016) er for høj i forhold til kvalifikationerne hos de lavest uddannede. Adskillige hundredetusinde arbejdsdygtige danskere skal ind på arbejdsmarkedet ved hjælp af en nedsættelse af mindstelønnen til f.eks. 80 kr. i timen.

Dansk Samling ønsker samtidig, at skatten sænkes for de laveste indtægter. Det bør altid være sådan, at man kan leve anstændigt også for en lav løn. Gevinsten for det danske samfund vil være meget betydelig, idet den offentlige økonomi vil blive forbedret samtidig med, at selvagtelsen ved at forsørge sig selv vil være en højnelse af livskvaliteten hos de alt for mange, der i dag lever af offentlig overførsel.

Afstanden mellem en lav løn og en overførselsindkomst bør altid være så stor, at der er en væsentlig motivation for at påtage sig lønnet arbejde.

Derfor mener Dansk Samling, at:

  • Flere skal i arbejde gennem nedsættelse af mindstelønnen
  • Skatten for de laveste indkomster skal sænkes for at opretholde en rimelig levefod
  • Forskellen mellem lønindtægt og overførselsindkomst bør altid være betydelig.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com