Børn og Familie

Familien skal styrkes. Det skal være muligt for en familie at leve af én indkomst i den periode, hvor børnene er små. Børnefamilier skal have et markant forhøjet beskæftigelsesfradrag, hvis den ene forælder vælger at passe børnene, mens de er små.

Generelt skal indkomstskattesystemet føres tilbage til den tidligere ordning, hvor børns personfradrag ganske naturligt blev overført til deres forældre, så længe de havde forsørgerpligten. Dermed bør det også være sådan, at personfradraget sættes til en størrelse, som gør det muligt for skatteyderne at forsørge sig selv og deres familier, inden de skal bidrage til statskassen.

Borgerne skal have frihed til at dyrke deres familieliv så frit som muligt. Statens indgriben i familielivet skal så vidt muligt begrænses til reelle misbrugssituationer, hvor der så til gengæld ikke skal være tvivl om handlekraften fra samfundets side.

Derfor mener Dansk Samling at:

  • Børn skal have et personfradrag, som forældrene kan benytte, så længe de har forsørgerpligten.
  • Familien er samfundets bærende enhed og bør som udgangspunkt altid behandles som uafhængig af staten
  • Familien skal kunne leve af én indtægt i den periode, hvor børnene er små

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com