Energi og Miljø

Danmark bør føre en fornuftig og miljøvenlig energipolitik. Ethvert velfungerende industrialiseret land har brug for rigelige mængder af pålidelige energikilder. Kul og olie er stabile og pålidelige energikilder, men særligt kul forurener i en grad, der skader både miljø og helbred. Desuden bør Danmark mindske sin afhængighed af ustabile, olieproducerende nationer. Det giver derfor mening at arbejde på at reducere brugen af kul og olie i længden. Spørgsmålet om energiforsyning bør derfor have høj prioritet.

Gaskraft er en del renere end kul og olie, men også dyrere, og desuden holder gasreserverne ikke i længden.

Vindkraft har på nuværende tidspunkt ikke vist sig som en realistisk erstatning for de fossile brændstoffer. Vindmøllerne har desuden ikke sænket Danmarks forureningsniveau, fordi regulerbare kraftkilder har skullet holdes kørende, så de var klar til at levere strøm i vindstille perioder. Brugen af vindkraft bør derfor forbedres og rationaliseres.

Rationaliteten må genindføres på energiområdet. Kernekraft er den eneste rene energikilde, vi har mulighed for at benytte som grundlast til forsyningsnettet i Danmark. Debatten om fremtidig energiforsyning må aldrig igen på forhånd udelukke brugen af netop kernekraft.

Derfor mener Dansk Samling at:

  • Danmark skal sigte efter at blive uafhængig af fossile brændstoffer
  • Særligt brugen af kul bør reduceres
  • Danmark bør overveje kernekraft som mulig energikilde på dansk jord
  • Rejsning af vindmøller bør ske under størst mulig hensyntagen til omgivelserne

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com