EU

Danmark skal hurtigst muligt ud af EU. Indtil der kan opnås mandat til denne udmeldelse, vil Dansk Samling arbejde på at begrænse diverse skadelige følgevirkninger af EU som f. eks. Schengen-samarbejdet. Dansk Samling vil desuden ophæve kronens binding til EU, da denne binding er til skade for den danske konkurrenceevne.

Dansk Samling siger nej til ophævelse af de fire forbehold fra 1993, hvad enten det er helt eller delvis.
Kort sagt skal EU’s magt over Danmark stækkes ved enhver lejlighed, indtil Danmark kan træde helt ud. Specielt i tilfælde af store forandringer i EU, som f.eks. en ændring af Storbritanniens status, vil Dansk Samling forlange en folkeafstemning om fortsat medlemskab.

Dansk Samling ønsker et positivt samarbejde med andre lande, både i og uden for EU, og der findes mange eksempler på brugbare samhandelsaftaler, som andre hidtil har opnået uden at skulle underlægge sig EU’s embedsvælde.

Derfor mener Dansk Samling at:

  • Danmark bør melde sig ud af EU efter en folkeafstemning
  • Schengensamarbejdet skal genforhandles, så de enkelte lande selv kan opretholde grænsekontro
  • Danmark skal bevare sine fire forbehold
  • Dansk lovgivning til enhver tid skal stå over EU-lovgivning

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com