Kirke og Kultur

Folkekirken og dansk kultur skal støttes. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Den nuværende kirkeordning opretholdes. Grundlovens løfteparagraf om folkekirken aktiveres ikke.

Staten skal på kulturområdet føre en aktiv politik, hvor der gives støtte i et rimeligt omfang til dansk kultur. Tildeling af kulturmidler bør foregå på en måde, hvor politiske interesser ikke bliver styrende for denne tildeling.

Derfor mener Dansk Samling, at:

  • Den nuværende folkekirkeordning opretholdes uændret
  • Den danske stat yder støtte til dansk kultur i et rimeligt omfang
  • Det nuværende armslængdeprincip fastholdes

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com