Landsplanlægning

Danmark skal være et helt land. Danmark lider, som det meste af den industrialiserede verden, under det problem, at vores provinsområder affolkes og forfalder. Denne tendens kan i høj grad bremses ved at mindske urimelige afgifter fra statens side.

Staten skal sikre infrastrukturen i hele landet. Statslige arbejdspladser skal desuden fordeles jævnt over hele landet, så længe det kan gøres på rationel vis. Unødvendig centralisering af offentlige opgaver skal standses. Dansk Samling vil have landbetjente, lokalpolitistationer og små skadestuer tilbage til lokalområderne.

Registreringsafgiften på personbiler er desuden et problem, som i uforholdsmæssig grad rammer både provinsboere og børnefamilier i kombination. Derfor skal denne afgift sænkes, specielt for mindre og mellemstore biler til gavn for børnerige familier.

Randzoneloven, gødningsregler og ejendomsbeskatning er gode eksempler på statslig nedbrydning af ”yderkantsområder”. Beskyttelse af både erhverv og miljøbeskyttelse i affolkningstruede områder bør prioriteres højt.

Derfor mener Dansk Samling at:

  • Staten skal sikre infrastruktur i hele landet
  • Centralisering af offentlige opgave bør standses
  • Statslige arbejdspladser bør, på rationel vis, fordeles jævnt over hele landet
  • Registreringsafgiften bør sænkes, specielt på familiebiler.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com