Politi

Politiet skal styrkes. Den danske politistyrke skal forøges i betydelig grad, i første omgang med en stigning i antallet af aktive betjente fra de nuværende ca. 11.000 i aktiv tjeneste til ca. 15.000. Forklaringen på den betydelige forøgelse skal særligt findes i det forhold, at der i dag i Danmark findes en række boligområder, hvor det er nødvendigt at være permanent og massivt til stede for at opretholde den interne danske jurisdiktion.

Derudover har der været en lang række eksempler på aktiviteter på de politiske yderfløje, der har antastet og reelt umuliggjort den grundlovssikrede ret til forsamlingsfrihed. Politiet skal, når sådanne ulovlige aktioner må befrygtes, kunne være så massivt til stede, at grundlovens ord efterleves.

Det lokale politi skal genetableres. Enhver blot lidt større provinsby bør have egen politistation. Landpolitiet styrkes også.

Derfor mener Dansk Samling, at:

  • Den nuværende politistyrke på de ca. 11.000 aktive betjente over en kortere årrække forøges til 15.000
  • En del af politistyrken skal være permanent og synligt til stede i områder, hvor dansk jurisdiktion i en årrække er blevet anfægtet
  • Politiet skal have en stående styrke, der kan sættes ind for at opretholde grundlovens ord om forsamlingsfrihed
  • Det lokale politi skal genoprettes i en række mindre byer

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com