Retspolitik

Retspolitikken skal sikre retssikkerheden og retsfølelsen. For lovlydige borgere bør lovgivningen forenkles. For mange og for indviklede regler for f.eks. selvstændige udvander retsstaten.

Strafferammen og de faktisk udmålte straffe for den personfarlige kriminalitet hæves betragteligt, med mellem 50 og 100 procent. Der bør indføres minimumsstraffe for grov vold og voldtægt. Personer uden dansk indfødsret udvises ved ubetingede fængselsstraffe på tre måneder og derover. Udvisningen følger således alene af straffens længde og kan ikke behandles separat ved domstolene.

Derfor mener Dansk Samling at:

  • Straffen for personfarlig kriminalitet hæves betydeligt
  • Der indføres minimumsstraffe for grov vold og voldtægt
  • Udenlandske statsborgere udvises ved domme på ubetinget fængsel i tre måneder eller mere
  • Lovgivningen forenkles mest muligt for borgerne

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com