Skatter og Afgifter

Skatter og afgifter er for høje i Danmark. Den offentlige sektor har i Danmark opnået en alt for stor størrelse. Mere end halvdelen af landets BNP forvaltes i dag af det offentlige. Dette er til stor skade for både erhvervslivet som helhed og for den enkelte borgers beskæftigelsesmuligheder. Den offentlige sektor størrelse skal reduceres, så velstand og velfærdssamfund kan bevares i længden.
Der skal ikke skæres i kernevelfærden, men der skal skæres i administrationen af denne. Desuden har der ikke været tilstrækkelig kontrol med brugen af offentlige midler inden for stat, regioner og kommuner. Skatteborgernes penge skal behandles med den dybeste respekt, og enhver udgift, der ikke anvendes til velfærdsstatens kerneydelser, bør overvejes nøje.

Derfor mener Dansk Samling at:

  • Skatter og afgifter bør sænkes
  • Den offentlige sektors størrelse og omfang skal reduceres
  • Afgifter, der alene tjener som indtægtskilde for staten, bør afskaffes
  • Personfradraget skal hæves betydeligt
  • Ingen bør betale over 50 procent i skat

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com