Skole og Uddannelse

Fagligheden skal styrkes i det danske uddannelsessystem. Gymnasie- og folkeskolereformerne har været til skade for faglig indlæring. Dansk Samling ønsker derfor en ny reform, der retter op på disse skader. Dansk Samling ønsker til denne reform er for folkeskolens vedkommende bl.a. mere faglighed og kortere skoledag. Kun undervisning berettiger en pligt til at være i skole, ikke fritidsaktiviteter eller lektielæsning. Det skal ikke forstås sådan, at vi vil modarbejde frivillige lektiehjælpsordninger, men frivilligheden SKAL tilbage!

For gymnasiets vedkommende ønskes bl.a. mere boglig faglighed. I stedet afskaffes almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Samfundsfag nedprioriteres.

Efter en sådan reform ønsker Dansk Samling at sikre en lang reformfri periode på skole- og uddannelsesområdet.

Derfor mener Dansk Samling at:

  • Fagligheden skal styrkes
  • Både folkeskolen og gymnasiet skal have en ny langtidsholdbar reform med vægt på faglig indlæring
  • Kun undervisning berettiger en pligt til at være i skole, ikke fritidsaktiviteter og lektielæsning

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com