Social

De svageste skal hjælpes. Enhver voksen person, der ikke kan hjælpe sig selv, skal have hjælp af fællesskabet. Dog er det vigtigt at sikre, at afstanden mellem en overførselsindkomst og et lønarbejde er passende stor, så det altid vil kunne betale sig at tage et arbejde.

Enhver borger skal kunne få hjælp i de tilfælde, hvor der er tale om en uforskyldt social begivenhed i form af arbejdsløshed, sygdom eller anden form for uarbejdsdygtighed. Den tildelte hjælp skal gøre det muligt at komme igennem en svær periode, men hjælpen skal altid have det sigte at få den uheldsramte ind på arbejdsmarkedet igen.

Derfor mener Dansk Samling, at:

  • Enhver voksen person, der ikke kan hjælpe sig selv, skal have hjælp af fællesskabet.
  • Der skal gøres en aktiv indsats for at få arbejdsduelige mennesker, der i dag lever af offentlige ydelser, i arbejde igen
  • Arbejdsduelige modtagere af overførselsindkomster skal tilskyndes til at indtræde på arbejdsmarkedet og ikke gøres til passive klienter.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com