Sundhed

Der skal skabes et effektivt og lettilgængeligt sundhedsvæsen primært forbeholdt danske statsborgere og personer med lovligt ophold i landet. Det danske sundhedsvæsen er blevet for dyrt, uden at kvaliteten er fulgt med. Vi skal lade os inspirere af sammenlignelige lande, som håndterer opgaven både bedre og billigere end os. Administration og dyr medicin er to hovedproblemer. Administrationen er vokset os over hovedet. Reglerne skal forenkles. Desuden bør sundhedsvæsnet forhandle sig til bedre prisaftaler med medicinalfirmaerne, her kan vi bl.a. skele til vores nabolande.

Hospitaler lukkes over hele landet for at skabe ressourcer til de såkaldte supersygehuse, hvilket sjældent synes at komme patienterne til gode.

Der er god mening i at koncentrere det bedste udstyr og de bedste fagfolk få steder i landet, når det drejer sig om helt specielle behandlingstyper. Der er til gengæld ingen mening i, at patienter med ganske almindelige behandlingsbehov nu skal køres på tværs af landet (og langt væk fra deres pårørende) fordi deres lokale hospital er nedlagt.

Derfor mener Dansk Samling, at:

  • Et velfungerende offentligt sundhedsvæsen skal sikres og opretholdes
  • Privathospitaler skal supplere det offentlige sundhedsvæsen
  • Lokale sygehuse med begrænsede funktioner opretholdes eller genoprettes

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com