Vælgererklæring Betingelser

Udfyldelse af vælgererklæring (stillererklæring) for Dansk Samling

Ved at angive sin e-mail og acceptere betingelserne på www.dksamling.dk accepterer stilleren, at Dansk Samling må videresende den pågældende e-mail til indenrigsministeriet i forbindelse med indsamling af stillere for Dansk Samling til opstilling til folketinget. Derudover accepterer man, at Dansk Samling må fortage den samme handling for hver 18. måned. Altså at indsende e-mailen på ny til indenrigsministeriet for hver 18. måned.

Indsamling af data

Ved at acceptere betingelserne giver man samtykke til, at Dansk Samling registrerer de oplysninger, som du angiver. Dansk Samling registrerer således stillerens e-mailadresse.

Formålet med indsamlingen

Formålet med indsamling af stillere er at opnå opstilling til folketinget.

Oplysningerne

Oplysningerne indsamles alene til brug for opstillingen til folketinget og til internt brug og opbevares på en sikret server, hvortil kun den dataansvarlige og dennes befuldmægtigede har adgang.

Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand.

Opfyldelse af forpligtelser over for stilleren kan nødvendiggøre videregivelse af oplysninger til tredjemand fx ved forespørgsel fra retslige instanser. Oplysningerne slettes, hvis stilleren framelder sig.

Dine rettigheder

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger følger af lov om behandling af personoplysninger.

Du har ret til at få at vide, hvad vi har registreret om dig (indsigtsret). Du har også ret til at gøre indsigelse imod vores registrering. Du har endvidere ret til berigtigelse, sletning og blokering. Du kan endvidere tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler oplysninger om dig. Læs mere på www.datatilsynet.dk

Dansk Samling er endvidere underlagt markedsføringsloven, herunder reglerne om god markedsføringsskik.

Kontakt information på dataansvarlig

Poul Sivertsen

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com