Seneste indlæg

I skyggen af uhyggen

dansk_samling_flag_logo_150

Dansk Samling har fremgang, og det er godt for Danmark. De 450 medlemmer er for længst passeret. Næste sigtepunkt bliver derfor det halve tusind. Det skulle gerne nås allersnarest, men som så ofte før skal de etablerede medier gerne give en hånd med.

Det er desværre fortsat sådan, at de store aviser og især tv-stationerne DR og TV2 i alt for høj grad definerer virkeligheden. Internettet er fantastisk, fordi det er så demokratisk, men nettet er også atomiseret, og selv ikke de bedst besøgte hjemmesider kommer i nærheden af seertallene hos TV-avisen og TV2-nyhederne. Når Dansk Samling omtales i de store medier, kan det straks registreres ved, at nye medlemmer kommer til.

I denne tid er der både plads til den dybeste pessimisme og et spirende håb på det danske folks vegne, ja på alle de europæiske folks vegne. Pessimismen er ikke svær at forstå. Der kan endda sættes tal på den. Tyskland forventer alene i 2015 mellem 1,2 og 1,5 millioner asylsøgere, hvilket svarer til mellem halvanden og næsten to procent af befolkningen i Tyskland. Det er i sandhed rystende tal, særligt når det betænkes, at vi kun har set begyndelsen på et veritabelt stormløb mod Europa, Mellemøsten og Afrikas løbske befolkningsudvikling taget i betragtning.

I Sverige regnes der med op til 180.000 asylsøgere i 2015, næsten to procent af den befolkning, der i dag er bosiddende i Sverige. Den meget dygtige svensk-kurdiske økonom Tino Sanandaji har beregnet, at der kun vil gå en ti-femten år med det nuværende tempo, før det svenske folk bliver et mindretal i deres eget land. En del af dette nye flertal vil være vesterlændinge, men den dag vil også komme, hvor det er mennesker af ikke-vestlig herkomst, der vil være i flertal i Sverige, hvis den vanvittige kurs fortsættes. Det er sjælsrystende at tænke på, at hvad der indtil ca. 1970 var et af verdens mest velordnede og homogene lande, på måske 60 år er forvandlet til en sydende heksekedel af fattigdom og kulturelle, etniske og religiøse konflikter.

Hvori består da håbet? Deri at flere og flere svenskere vågner op. Sverigedemokraterne, der behandles som pestbefængte, har i en måling fra den 16. september opnået formidable 27,3 procent af stemmerne og er så langt det største parti, idet Sverigedemokraterne går på strandhugst både hos Moderaterne og Socialdemokratiet. Der er næsten tre år til det næste valg til den svenske rigsdag, og det er den tid, som Sverigedemokraterne har til at skaffe sig det absolutte flertal. Det lyder måske som en vild overdrivelse, at noget sådant skulle være muligt, men er det ikke med den nuværende førte politik, der med sikkerhed vil føre Sverige direkte ud over afgrunden, økonomisk som kulturelt.

I Tyskland går det langsommere. Det eneste spiselige alternativ til Angela Merkel er Alternative für Deutschland, der ifølge forskellige målinger ligger klart over spærregrænsen på fem procent. Til gengæld er kritikken af Angela Merkels uansvarlige kurs taget til, og der er således også håb om, at Tyskland kommer til fornuft, inden Europas vigtigste økonomi trækker store dele af kontinentet med sig i faldet.

Tillad mig, når alt kommer til alt, trods alt at være optimist, skønt det for så vidt aldrig har set sortere ud end nu. De europæiske folk, der lå på den frie side af det hedengangne jerntæppe, er langsomme vågnere, men vi vil vågne, og vore europæiske brødre og søstre i Central- og Østeuropa vil hjælpe os med at finde vejen. Dér vakler det store flertal ikke, ikke engang blandt disse landes politiske eliter. De ønsker at bevare deres lands kultur, som samtidig er en uerstattelig del af den europæiske kulturarv.

Vi er sent på den, men vi skal nok nå det, også i Danmark.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

EU’s væsen

dansk_samling_flag_logo_150

I dag kæmpede jeg mig igennem en artikel i Weekendavisen, hvor journalist Arne Hardis interviewede Det Radikale Venstres leder Morten Østergaard. Det var en drøj omgang, skal jeg ikke nægte. Ikke først og fremmest på grund af Arne Hardis, selv om han med stor flid undlod at stille Morten Østergaard det indlysende spørgsmål om, hvorfor De Radikale forfølger en politik, der med fuldstændig sikkerhed vil bringe Danmark til tiggerstaven. Og så har jeg ikke engang nævnt de unævnelige kulturelle omkostninger, som er så langt de mest rædselsvækkende. Endnu engang en journalist, der ikke kan finde ud af at stille de helt væsentlige spørgsmål.

Når lidelsen var stor, skyldes det dog først og fremmest Morten Østergaard og hans i beton støbte radikale tro på, at alt er i den skønneste orden, hvis blot EU og Angela Merkel får lov at styre den biks, der indtil videre fortsat går under navnet EU, og som disse mennesker i deres grænseløse selvovervurdering refererer til som ”Europa”, som om Europa havde noget med det misfoster, der hedder EU, at gøre.

Ifølge Morten Østergaard skal Danmark indordne sig et mere og mere totalitært monster, der på ganske ustyrlig vis ikke kender nogen grænser overhovedet, og hvis hedeste drøm er at ødelægge nationalstaterne og dermed Europa.

Læs selv artiklen og forstå, hvorfor Dansk Samling er uforsonlige modstandere af EU og al dets væsen. Modstanderne tilbage fra afstemningen i 1972 har fået tifold ret. Jeg tvivler på, at selv de mest klartskuende dengang kunne forestille sig, hvor ubehageligt og frihedsfornægtende EU har udviklet sig.

Dansk Samling bilder sig ikke nødvendigvis ind, at Danmarks udtræden af EU står lige for døren, selv om det ikke kan udelukkes i kraft af Tysklands uacceptable og uansvarlige ageren, der for alvor sætter Europas stabilitet på spil gennem ukontrollerbar masseindvandring. Men der skal ikke herske den ringeste tvivl om, at målet er udtræden af EU, et EU, som hører til på historiens losseplads for ubrugelige og menneskefjendske ideologier.

EU’s sammenbrud vil komme, som nazismens, kommunismens og fascismens gjorde det. Spørgsmålet, der står tilbage, er, hvor megen skade EU endnu kan nå at udrette. Indtil det uafvendelige sker, vil Dansk Samling bekæmpe EU med alt, hvad vi har af gode argumenter.

Og er der noget sted, hvor EU i det daglige behøver et modspil, er det i det danske folketing. Det modspil vil komme den dag, hvor Dansk Samling har repræsentanter på tinge. Den dag vil en eventuel kommende borgerlig regering få sved på panden.

Vi må arbejde hårdt for, at det sker efter det næste folketingsvalg.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

Økonomismen

ping

Et af tidens mest fordærvende træk er, at alting tilsyneladende skal måles og vejes efter en umiddelbar nytteværdi. Tillad mig her at omtale min egen skribentvirksomhed på Jyllands-Posten som såkaldt blogger. Jeg begyndte i marts 2009, da JP’s blogside lagde fra land. Jeg holdt en pause i et lille halvt års tid fra sommeren 2009, og fra december 2009 og på ubestemt tid har jeg herefter skrevet indlæg på JP’s hjemmeside.

Indtil omkring begyndelsen af 2011 drejede mine indlæg sig mest om den danske kultur og den ikke-vestlige indvandrings nedbrydende virkning på denne. Ofte fik jeg af forskellige modstandere det svar, at det med dansk kultur er en flertydig størrelse, og jeg kunne da bare komme til Nørrebro og ved selvsyn erfare, at det er et glimrende kvarter med stort set gnidningsfrie kulturmøder. Jeg boede i parentes bemærket på Nørrebro fra 1983 til 1988. Det var dengang, at Nørrebro stadig grundlæggende var en dansk bydel, men Nørrebros sørgelige historie siden da er ikke emnet her.

Jeg konkluderede for en fire-fem år siden, at min tale og mine advarsler om udsigterne for dansk kultur, for danske normer, sæd og skik, ikke var tilstrækkelig. Kultur er det mest essentielle for et folk, da kulturen angiver de overordnede retningslinjer for, hvordan vi overhovedet lever sammen som et dansk folk, ja, at vi i det hele taget er netop et folk og ikke en samling tilfældige individer.

Men, nuvel, jeg gik i stigende grad over til at bruge hårde data, tal, der kan sættes på statistik i form af tabeller og figurer. Jeg vil ikke sige, at jeg fandt en guldgrube. Dertil var mine fund alt for deprimerende. Hvad end vi taler om karakterer i grundskolen, resultaterne af PISA-undersøgelserne, færdiggørelsen af kompetencegivende uddannelser og i sidste ende arbejdsmarkedsdeltagelse, er billedet fuldstændigt enslydende: Den ikke-vestlige indvandring er en stadigt voksende økonomisk møllesten om Danmarks hals, og vi vil blive et fattigere og fattigere samfund, jo længere vi tillader denne indvandring at fortsætte.

Og så har det jo aldrig været min mening, at det primært skulle handle om økonomi. Kan være, at det lyder letkøbt, men jeg opgav gerne al opnået velstand gennem de sidste tre-fire årtier, hvis jeg til gengæld vidste, at mine efterkommere havde udsigt til at vokse op i et dansk Danmark, i overvældende grad beboet af danskere med lange rødder tilbage i danmarkshistorien. I dag er jeg nok blevet materielt rigere, men til gengæld ved jeg ikke, om mine børn og børnebørn vil kunne genkende det Danmark (alle øvrige forandringer til trods), jeg var barn i i 1970’erne.

Dermed kan vi lande ved den mildest talt besynderlige konklusion, at nok er tidsånden monocentreret, når den kun anskuer Danmark og danskerne ud fra en økonomisk nyttekalkule. Dansk kultur synes at være en by i Rusland for vore beslutningstagere. På den anden side er det aldeles evident, at den nuværende amokløbne indvandring vil bringe Danmark til tiggerstaven.

Tilbage er kun en perverteret form for humanisme, hvor det anses for ”godt” at tage imod, også selv om det betyder enden for det gode, som indtil videre stadig er at finde i det danske samfund, hvad enten vi taler om økonomi eller om kultur.

Vi lever i sandhed i sære og mærkelige tider.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

Vil selv du fatte dit væsens rod

»11.9, 4 H Dyrskue: I dag var jeg til dyrskue i Grindsted. Jeg havde både lagkage og roulade med. Der var mange virkelig flotte kager med. Det er dejligt, at man kan hente idéer ud fra de andres ting. Nå, jeg fik ærespræmie, og det havde jeg godt nok ikke regnet med. Jeg var også dommer hos kaninerne. Jeg synes, at det var alletiders dejlige dag.«

For mange år siden var jeg til dyrskue på min fødselsdag, kan jeg se ud fra mine bagemapper fra 4 H. Der skulle tegnes, holdes regnskab og reflekteres over arbejdsgangen. I de år, jeg var med, nåede jeg at have høns, kanin, have og bagning, og det var barndommens bedste tid. Der kom konsulenter ud og så på mine frembringelser; i mine optegnelser kan jeg se, at jeg har været meget glad for de fiduser til bagning, jeg fik hos en dame, ved navn Johanne. Man skulle lære at dække et pænt bord, og der var blomster og cellofan i masse- og metervis, når der skulle være udstilling. Min have gik aldrig så godt; mine forældre gik ikke ind for kunstgødning og pesticider, så mine ormædte løg og gulerødder havde ikke en chance overfor landmændenes børns gigantiske vækster. Kaninen, husker jeg, var vredladen, og jeg brød mig ikke om at tage den ud, når konsulenterne kom, så der fik jeg heller ikke så mange point. Men høns og bagning, det var jeg god til.

Barndommens bedste tid, ja, hvor et barn ikke skulle tænke over andet end at leve, vokse og lære at gøre sig umage, fordi det voksede op i et fredeligt land, hvis folk levede sammen i selvfølgelighed. Ikke et paradis, nej, men et ret ukompliceret samfund, hvor de færreste var uenige om, hvad var der var ret og vrang, hvad der var vores historie og vores tro. Der var ånd i min barndom, båret af mine forældre, min klasselærerinde og alle dem, som frivilligt deltog i foreningslivet og ellers passede deres dont. Så i dag kan jeg tænke tilbage på f.eks. 4 H – hånd, hjerte, hoved og helbred – og dermed have et fælles minde med de mange andre, som deltog. At være et folk, som hører til et land er ikke noget givet. Bare her i norden har vi kæmpet med og mod hverandre før vi sluttede fred og blev gode naboer. Og selv i fredstider, ja, måske særligt da, kræver et land, at folket giver svar, at vi tænker over, hvad det er, der binder os sammen, at vi giver noget af os selv, om det så »blot« er at være tro mod det nære.

Min familie og jeg har netop været på en dannelsesrejse gennem Norge og Danmark, og vi har slugt alt fra helleristninger til slotte og runesten. Det, som er kendetegnende for begge lande, er, at der tages utrolig godt vare på langt de fleste fortidsminder. Der hæges om dem. Og det vil nogen sikkert betragte som spild, men tænk jer at gå i den mest storslåede natur med elv, lyng og skov og se, at her gik for 4000 år siden nogle andre, som prægede billedet af en ren ind i en klippe. I Bække ristede Ravnunge-Tue en rune for Thyra, sin dronning, som han havde været med til at gravlægge, i Stiklestad rejste man en kirke over det sted, hvor Olav Haraldssøn mødte sin banemand, i Trondhjem rejste den dansk-norske konge Kristiansten, så byen kunne modstå angreb fra svensk side, på Eidsvoll mødtes norske mænd for at vedtage en fri forfatning, på Ejer Bavnehøj rejste egnens mænd et tårn for kongen og genforeningen osv. osv. Hele tiden blev vi bundet mere og mere sammen, og ja, vi elsker dette landet, nordmændene Norge, og danskerne Danmark. Således har vore lande gennem tiderne krævet og fået svar, og hver spån vi finder i deres jord, er sjæl af dem, som byggede rigerne.

Hvilke spor vil vi lægge ud til vore efterkommere? Der tales meget om værdier, men hvis ikke de værdier er bundet til noget, en plet på landkortet, en historie, et folk, hvad er de så? Hvad skal vi så her? Svaret er, at så har vi ingenting at gøre her, ihvertfald ikke mere end andre, vi kunne ligeså godt være et helt andet sted eller der kunne bo nogle andre her.

Hvem ved, måske kommer det til at ske hurtigere, end vi aner, for presset fra folkevandringen må nu siges at være ude af kontrol. Og de mennesker, som kommer her, vil intet føle for helleristninger eller runestene, for Kristiansten eller Eidsvoll eller noget andet, som er vort. Tværtimod kommer mange af dem med en religion, som ikke tåler kulturelle mindesmærker fra før den islamiske tidsregning. Med sig bringer de i bedste fald en ligegyldighed for os, vor historie og vort land, i værste fald bevidstheden om et år 0, ud fra hvilket alle tegn fra før profeten skal udslettes.

Da jeg så de mange tilrejsende løbe ud over de lollandske marker, følte jeg en sorg og en vrede. Sorg over, at dette dejlige, lille land måske kun en stund igen er vort, og vrede over de mange danskere, som ikke ser det, som ikke vil se det, men som nærmest finder en nydelse i det kaos, som folkevandringen bringer med sig. Nyder at se sig selv som frelsende engle, så selv nødhjælp er blevet forvandlet til en form for underholdningsprogram, hvor man har x-faktor, bare man har en bil, man kan fragte folk i. Jeg væmmes. Og jeg beder til Gud om, at han vil skåne Danmark og bringe forfædrenes ånd tilbage til os, så også mine børn har et land, et godt land, at vokse op i. For når vore politikere ikke længere vil håndhæve loven, men sætter midlertidig ro og orden højere, så er der kun nattens gerninger tilbage, arvesyndens hæslige ansigt, som viser sig, når mennesker begynder at tage loven i egen hånd. De er derude, og de venter på deres tid. Det er jeg ikke i tvivl om.

Vi våger og beder.
Marianne Wagner.

Share Button

Hvad vi har kært

dansk_samling_flag_logo_150

Hvad overgår Danmark og Europa i disse dage og uger, er langt værre, end de fleste af os havde forestillet sig. Vi har længe vidst, at den førte udlændingepolitik var så forkert, som tænkes kan. At den ville føre til et ringere og ringere Danmark, og at den for generationerne efter os bar på katastrofen for dansk og europæisk kultur.

Selv med denne viden gennem lang tid – underbygget gennem tal og utallige eksempler på alvorlige kulturelle, religiøse og etniske sammenstød – er den igangværende flodbølge af mennesker fra den tredje verden så skæbnesvanger, at den lader en næsten stum. Det er overvældende og uhyggeligt at tænke på, hvor hurtigt det går nu. Sverige tager imod mindst 1.000 asylsøgere om dagen, nogle kilder siger 2.000 bare i går torsdag. Sverige står foran et kollaps af så alvorlig karakter, at man må tvivle på, om Sverige som nation eksisterer om få årtier som andet end et navn på landkortet.

Tyskland, Europas vigtigste økonomi og det mest indflydelsesrige land på kontinentet, fører ved sin kansler Angela Merkel en så ansvarsløs politik, at man må grue for både tyskernes og Europas skæbne på grund af en enkelt kvinde og de rygklappere, hun omgiver sig med, men også af tidsånden. Hvis ikke man rystes i sin sjæl af det, der sker nu, forstår man ingen ting.

Hvad angår vore politiske modstandere, må man konstatere, at de er sig selv lig. De har intet lært og intet glemt. Læs f.eks., hvad Weekendavisens Klaus Rothstein fandt det for godt at skrive i fredagens avis:

”Det store influx af flygtninge i EU kalder på katharsis, dels for hjælpevillige mennesker med humanistisk-aktivistiske hjerter, dels for de nationaltsindede islamofober, der kræver lukkede grænser og mener, at vi er udsat for en muslimsk kolonisering af Vesten [min fremhævelse]. Fra begge lejre kan man fornemme dette dybe, sært tilfredse suk: ”Hvad sagde vi?” Det er, som om ”de onde” frådser i undergangsstemningen, som kunne den retfærdiggøre deres nationalchauvinisme… [min fremhævelse igen].

Det her citerede er særdeles afslørende. Det viser for det første, at Klaus Rothstein ikke har gnist af fornemmelse for, hvad der rører sig hos den del af danskerne, der ved, hvad dette bærer med sig på længere sigt. For det andet er der tale om en sproglig afstumpethed, når Klaus Rothstein karakteriserer sine modstandere som ”islamofober” med hang til ”nationalchauvinisme”. Klaus Rothstein får kun udtrykt noget om afsenderen, ikke om modtageren.

Hvad der rører sig hos os, er ikke fråseri i undergang, men dyb bekymring over udviklingen og over, hvad den vil bringe vore børn og børnebørn. Det er nok for meget forlangt at forvente indfølingsevne hos en mand som Klaus Rothstein eller andre på den fløj, men det gør det ikke mindre horribelt at påstå, at vi skulle fråse i undergangsstemning.

Klaus Rothstein udtrykker på sin vis ganske godt, hvorfor vi er så splittede, som tilfældet er. Når man i en påstået seriøs avis kan skrive sådant vrøvl og stadig blive taget alvorligt, ved man, at den er gal.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

Hvad ville Dansk Samling have gjort?

dansk_samling_flag_logo_150

Siden i søndags er lov og ret i Danmark blevet en by i Rusland. Aldrig har det været tydeligere, at den danske grænse er ophørt med at eksistere. Menneskestrømmen til Europa har for alvor ramt Danmark, og alt henligger i kaos, mens vi fortælles, at det danske politi ved hjælp af dialog får tingene til at glide, det vil sige lader alting sejle. Det er ikke de danske betjentes skyld. Årsagen skal findes hos ledelsen af ordensmagten, og først og fremmest skal den findes hos politikerne.

Det synes som om, at hele Vesteuropa har givet op. Kun de tidligere kommunistiske diktaturstater i Central- og Østeuropa holder skansen. Europas skæbne kan afhænge af, at lande som Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet står fast på, at flodbølgen af asylsøgere ikke skal overmande disse lande, sådan som Tyskland, Sverige, Finland, Danmark og andre lande vest for det hedengangne jerntæppe i denne tid ser ud til at lægge sig fladt ned for alverden.

Danske politikers handlen med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen er beskæmmende for Danmark, ligesom den er ødelæggende for Danmarks frihed og selvstændighed. Det er slemt nok, at Venstre intet konstruktivt foretager sig ud over besværgende at nægte at være med til et endnu større vanvid, nemlig fordeling af de uhyrligt mange asylsøgere til de forskellige EU-medlemslande. Denne ”forsikring” sker samtidig med, at asylsøgerne kommer til Danmark i et antal af op imod tusind om dagen. Mange af dem ønsker at rejse videre mod Sverige, Finland og Norge, men mange af dem forbliver i Danmark.

Det tør roligt siges, at lakmusprøven for Dansk Folkeparti er kommet. På partiformand Kristian Thulesen Dahls facebookside kritiseres han voldsomt for Dansk Folkepartis ikke-handlen. Historien er såmænd nok ganske enkel og ser således ud:

Statsministeren er blevet banket på plads af Tysklands uansvarlige kansler Angela Merkel, og selv uden Merkels tilrettevisning for nylig ville Lars Løkke ikke have været til at hugge og stikke i, hvad angår en virkelig løsning på krisen, som er en omfortolkning eller opsigelse af FN’s flygtningekonvention. Dansk Folkepartis ledelse ved godt dette, og da DF vil magten mere end noget andet, vil man ikke true med at vælte regeringen, og vanviddet får lov at fortsætte.

Hvad kunne man da gøre? Hvad ville Dansk Samling tænkeligt have gjort i denne situation, havde Dansk Samling haft de afgørende mandater?

Dansk Samling ville venligt, men bestemt, have fortalt statsministeren, at handling er påkrævet. Det ville betyde genoprettelse af grænsekontrollen, og det ville indtil videre betyde nægtelse af modtagelse af nogen som helst, der påberåber sig asyl. De kaotiske tilstande er rigeligt grund til at erklære, at en nødsituation er opstået. Når dette var sket, ville Dansk Samling lige så bestemt have forklaret regeringens leder, at dette kaos må løses på længere sigt, hvilket er ensbetydende med, at Danmark ændrer kurs og standser tildeling af opholdstilladelser til mennesker fra den ikke-vestlige verden.

Hvis en regering ikke kan være med til så indlysende en ting, må den meddeles, at der vil blive fremsat et mistillidsvotum til den så hurtigt som muligt. Det ville meget tænkeligt betyde nyvalg. Under valgkampen ville så alle kræfter blive sat ind på at fortælle danskerne, hvilken eksistentiel trussel der er tale om. Vælgerne måtte derpå tale.

Uanset resultatet af en sådan handlemåde vil det i den nuværende situation være det eneste rigtige at gøre. Kun sådan kan man fortælle det danske folk, hvilken ødelæggende kurs for dansk og europæisk kultur der betrædes i denne tid.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

EU’s dæmoniske tiltrækningskraft

Nej-til-EU

Den 3. december vil vore folkevalgte – det altovervejende flertal af dem – have os til stemmeurnerne. De indkalder til folkeafstemning for første gang siden 2009, hvor vi stemte om arvefølgen i kongehuset. Det drejer sig om retsforbeholdet, som blev en realitet i 1993 med Edinburgh-aftalen, som kom oven på nejet i 1992 til Maastrichttraktaten. Hensigten er naturligvis, at det skal blive et ja til ophævelse af retsforbeholdet, og den gennemgående propaganda vil lyde, at det er nødvendigt for at bremse den grænseoverskridende kriminalitet.

Her bør man standse op og tænke klart et øjeblik. Hvorfor er det nu lige, at der er store problemer med kriminalitet hen over grænserne mellem de 28 EU-lande? Rigtigt. Det skyldes EU selv og ikke nogen andre. Gennem Schengen-samarbejdet og de dermed pivåbne interne grænser er det muligt for menneskesmuglere, andre professionelle kriminelle, almindelige kriminelle, tiggere og kun guderne ved hvem ellers at udføre deres mislibige metiér.

Dette er de virkelige forhold i jernindustrien: EU har skabt enorme problemer for medlemslandene ved at rage mere og mere suverænitet til sig, og løsningen på elendigheden går så ud på, at Danmark skal aflevere endnu en luns af sin selvstændighed til det EU, der ganske enkelt ikke kan få nok og vil fortsætte indtil den dag, hvor uhyrligheden bryder sammen under sin egen dødvægt og mængden af katastrofale beslutninger.

Indtil dette sammenbrud finder sted, er det dog afgørende, at danskerne holder hovedet koldt og afviser EU og de EU-glade danske politikere, hver gang de med deres sirenesang forsøger at lokke os. Har vi først afgivet suveræniteten på retsområdet, ligger vejen åben for en fælles EU-politik på også udlændingeområdet, idet det alene vil være op til et tilfældigt folketingsflertal at tage et sådant skridt. Kun et nej ved folkeafstemningen kan sikre, at Danmark kan sige nej til vanvittige tanker om at fordele de uendelige menneskemasser, der i denne tid strømmer over Middelhavet fra bl.a. Libyen og Tyrkiet.

Mod vinden

 At EU har en næsten dæmonisk tiltrækningskraft på ikke mindst politikere og journalister, udstiller en bog fra 2014 ganske godt. Mod vinden – Danmarks plads i Europa hedder den og er skrevet af tidligere EU-journalist Erik Høgh-Sørensen, der i perioden 1995-2009 var ansat ved Ritzaus Bureau i København og Bruxelles. En mand med stor viden om det kompleks, som EU udgør.

Særligt hæfter Erik Høgh-Sørensen sig ved, at journalister, der som DR’s Ole Ryborg opholder sig længe i EU-systemet, næsten uvægerligt vil identificere sig med selvsamme system. Ole Ryborg er på ugentlig tilbagevendende basis en skandale i det licensbetalte DR, fordi det er så tydeligt, at Ole Ryborg elsker EU og al dets væsen og efter bedste evne forsøger at latterliggøre kritikken af EU.

Det siger næsten sig selv, at det for de fleste politikere eller journalister vil udgøre en noget nær overmenneskelig kraftpræstation at forholde sig kritisk til en organisation, der på så mange måder forgylder de selvsamme mennesker. For noget tid siden kunne Dansk Folkepartis Anders Vistisen – valgt til Europa-parlamentet i 2014 – fortælle, at hans månedsløn ikke sjældent løb op i næsten 100.000 udbetalte danske kroner. Med sådanne lønforhold skal der en vis stamina til at stille barske spørgsmål til molokken EU, der ved siden af den ikke-vestlige indvandring er det værste, der er overgået Europa siden den anden verdenskrig.

Denne anmelder hørte for nogle år siden en historie om nogle besøgende hos en lobbyorganisation i Bruxelles. En af gæsterne spurgte de meget vidende lobbyister, hvordan parlamentarikerne fra alle de mange ja-partier i Europa egentlig så på de få kritikere eller ligefrem modstandere af EU. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden som bekendt over med: ”De hader og foragter dem”, fik lobbyisten svaret, inden hun tog sig i det og forsøgte at sluge sine egne ord, som var så afslørende.

Erik Høgh-Sørensen har skrevet en god bog om EU, og den kan bestemt anbefales. Den understreger på linje med så meget andet, vi ved om råddenskaben i Bruxelles, at vi skal stemme nej til ophævelse af retsforbeholdet den 3. december.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

Nyt væsentligt nummer

DS-2015-3“Nyt fra Dansk Samling” Nr. 3 – 2015 er udkommet, og det er igen et væsentligt og aktuelt nummer.

Thorkil Sohn står for forsideartiklen om folkeafstemningen vedr. retsforbeholdet over for EU. Som Sohn kort er inde på, drejer sagen sig ikke kun om politi-samarbejde – – alle taler om dette som om der ikke eksisterer noget INTERPOL – – men også om afgivelse af dansk selvbestemmelse inden for civilret, f.eks. familieret og arveret.

Lave K. Broch supplerer udmærket Sohns argumentation. Landsformand Morten Uhrskov Jensen skriver om “EU’s dæmoniske tiltrækningskraft” på baggrund af en ny bog. I kulturstafetten skriver Kasper Støvring om “Det skønne, vi har – skønheden i de lyse nætter”. HUSK, at “Nyt fra Dansk Samling” er ikke blot et medlemsblad, men også et blad i abonnement: Læs her: http://dksamling.dk/bliv-medlem/

Share Button

Er det en flygtningekrise?

Asylansøgere ved Lampedusa
I så fald er der efter alt at dømme tale om en permanent krise. Et på lange stræk sammenbrudt Mellemøsten og et Afrika syd for Sahara, der eksploderer i befolkningstal – fra ca. 1,1 milliarder i dag til 2,2 milliarder i 2050 – taler sit tydelige sprog. Den allerede enorme folkevandring, som vi er vidner til i denne tid, er kun begyndelsen på en strøm, der med fuldkommen sikkerhed vil ødelægge den danske nationalstat og en lang række andre nationalstater i Europa.

Dagligt hører vi uansvarlige politikere og såkaldte eksperter fra Danmark og andre steder, der lader deres egne folk i stikken. Således udtalte den tyske kansler Angela Merkel under et besøg i Heidenau i onsdags bl.a.: ”Der er ingen tolerance over for dem, som ikke er klar til at hjælpe.”

Tyskland regner med at tage imod mindst 800.000 asylsøgere i år. Det ville svare til mere end 50.000 i Danmark. Er den menige tysker ikke ubetinget enig i, at der skal hjælpes, skal man åbenbart udgrænses. Der er tale om en modbydelig udtalelse, der viser, at Merkel ikke tåler dissens på dette altafgørende område.

At der ikke allerede er kommet langt flere asylsøgere til Danmark, end tilfældet er for nærværende, skyldes snarest tilfældigheder. Snart vil også titusindvis stå ved Danmarks grænser og forlange asyl, og mange af dem vil også ende med at få det med den nuværende fortolkning af FN’s flygtningekonvention.

Hvor alvorlig situationen er, ses måske allerbedst af udtalelserne fra Dansk Flygtningshjælps generalsekretær Andreas Kamm, som de faldt til JP for nogle dage siden. Her sagde en mand, der om nogen har sat sig selv og sin organisation i spidsen for, at Danmark skal tage imod i det uendelige, bl.a. sådan her:

”Jeg tror ikke, at løsningen er, at Europa importerer overskudsbefolkningerne…Vi kan ikke være forpligtet til at ødelægge vores eget samfund. Vi må stoppe før det, hvis vi kan.”

Det kan man kalde nye toner fra Dansk Flygtningehjælps høje chef. Andreas Kamms viden om de faktiske forhold er uden tvivl stor, større end de fleste andres. Når han af alle udtaler sig sådan, er den mere end helt gal. Det haster fra nu af.

På denne forfærdelige og for Danmark dybt tragiske baggrund vil Dansk Samling kun gå en vej, nemlig fremad. Det er rædselsfuldt, at det skal være sådan, men når det forholder sig, som det gør, er der ikke andet at gøre end at spytte i næverne og komme i gang med arbejdet for at redde Danmark.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

Ja-sidens utroværdighed

Nej-til-EUSå fik vi datoen for folkeafstemningen om ophævelse eller ej af Danmarks retsforbehold i EU. Det bliver torsdag den 3. december i år. Offentliggørelsen var ventet, men selvfølgelig alligevel dybt skuffende, idet den viser, hvor uansvarligt et stort flertal i Folketinget stadig handler, når det gælder Danmarks frihed og selvstændighed.

At det er gået langt værre for Danmark, end selv modstanderne op til afstemningen i 1972 havde troet, er for længst en kendsgerning. Fyldt med usandheder blev vi dengang, en linje, der er fortsat lige siden og helt op til i dag. Poul Schlüters ”unionen er stendød” i 1986 er vel stadig klassikeren i så henseende, men også propagandaen tilbage i 1972 er styg at genkalde sig. Det hed sig, at Danmark alene skulle deltage af økonomiske årsager, og det fik desværre mange – især borgerlige vælgere – til at stemme ja.

Lissabon-traktaten, der trådte i kraft i 2009, er et andet horribelt eksempel på, at svig har kendetegnet danske politikeres handlinger på dette område. Den kuldkastede forfatningstraktat – død efter de meget store 2 x nej i Frankrig og Holland i 2005 – blev de facto virkeliggjort med Lissabon-traktaten, som vi ikke fik lov at stemme om.

Nu skal vi så igen trækkes til truget for at stemme ja, primært med den begrundelse, at en såkaldt tilvalgsordning, hvad angår retsforbeholdet, vil sikre os deltagelse i det nødvendige politisamarbejde med Europol og stadig garantere os, at vi ikke bliver en del af en fælles EU-udlændingepolitik.

Til det er der to ting at sige. For det første er det det grænseløse Schengen-samarbejde, der har skabt de problemer, som Europol skal forestille at løse. Med andre ord: Først beslutter man sig for en foranstaltning, der med sikkerhed giver øget kriminalitet, hvorpå nationalstaterne skal afgive endnu mere suverænitet for at løse et problem, der kun i meget begrænset omfang kan løses, fordi netop afgivelsen af suverænitet i forbindelse med de åbne grænser med den største selvfølgelighed skabte problemet. Det er som bekendt kun en afgrænset jurisdiktion inden for en nationalstats grænser – hvor sammenhængen mellem folk og stat er så entydig som muligt – der kan gøre det muligt at holde niveauet af kriminalitet på et acceptabelt lavt niveau.

For det andet vil et ja til ophævelse af retsforbeholdet betyde, at det danske folk for fremtiden overlader det til tilfældige folketingsflertal at afgøre, hvorvidt Danmark skal deltage i en fælles udlændingepolitik med de øvrige EU-lande. Der er mildest talt intet, der tilsiger, at Folketinget medlemmer bør nyde den tillid i det danske folk, at vi kan overlade dem en sådan magtbeføjelse.

Det tør roligt siges at være det klogeste at stemme nej torsdag den 3. december 2015.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button