Seneste indlæg

Sig nærmer dagen

Nej-til-EU

Seks dage mere, og vi skal stemme ja eller nej til ophævelse af retsforbeholdet. Dermed bliver det også den sidste Pro Patria, inden vi kender resultatet. Det er en af de vigtigste afstemninger i mange år, den vigtigste siden år 2000, hvor det med 53,2 procent af stemmerne blev et nej til at deltage i den fælles mønt, euroen.

Jeg håber og tror på, at jeg i den næste klumme fredag den 4. december kan dele Dansk Samlings og min glæde over, at det blev et nej den 3. december. Heldigvis tyder flere målinger da også i den retning, men billedet er mudret, og det er for tidligt at være sejrssikker. Norstat, der laver målinger for altinget.dk, havde for få dage siden et markant nej med 41 procent mod 34 procent ja og med 25 procent tvivlere. Andre målinger viser et meget lille forspring til ja-siden, f.eks. 39 mod 38 procent og altså med 23 procent i tvivl. Vi kan håbe på, at flertallet af tvivlere efter at have rystet på hånden vil stemme sikkert og dermed stemme nej om seks dage.

Ja-siden har igennem valgkampen optrådt næsten gennemført utroværdigt. Her skal nævnes blot nogle af de mange punkter, hvor ja-partierne har sat en tyk streg under danskernes stærkt faldende tillid til politikerne, en mistillid, der for alvor satte ind under den foregående regering.

Vi er blevet fortalt, at det vil blive sværere at bekæmpe børneporno og pædofiliringe, hvis vi stemmer nej. Det passer ikke, idet det er Interpol, der står for opklaring af disse forbrydelser på linje med de nationale politimyndigheder. Vi har fået at vide, at vi ikke kan trække i samme omfang som hidtil på Europols register. Det passer ikke. Der er bare stor forskel på, hvor meget de enkelte lande gør brug af denne mulighed. Norge, Schweiz og Island har samme muligheder som alle andre, og de er ikke medlemmer af EU.

Vi er for nylig endda af både Søren Pind og Markus Knuth fra partiet Venstre blevet fortalt, at ja-sidens løfte om ikke senere at indlemme Danmark i en fælles EU asyl- og indvandringspolitik er stensikkert, idet ja-partierne kunne have meldt Danmark ind i EU’s forsvarssamarbejde, hvis de havde ønsket det. Pludselig er vores forsvarsforbehold ikke længere et forbehold, eller også taler de to fremtrædende politikere usandt.

Listen er en hel del længere end disse anførte eksempler. Ja-siden står tilbage med en troværdighed så flosset, at der alene af den grund må stemmes nej den 3. december.

Vigtigst er det dog selvsagt, at Danmark ved et ja afgiver endnu en fed luns af sin suverænitet til et EU, der for længst er blevet til netop det mareridt, som modstanderne advarede imod i 1972. Og så kunne man i 1972 endda ikke kende til den flodbølge af personer fra den tredje verden, der nu søger mod Europa i kraft af de sammenbrudte europæiske grænser, som igen er en følge af den katastrofale Schengen-overenskomst, der blotlægger nationalstaternes grænser.

Der er kun én ting at gøre på torsdag: At stemme nej.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

Det vigtige nej

Nej-til-EU

Den ene oplysning efter den anden kommer frem, der viser, hvor vigtigt det er, at vi stemmer nej den 3. december. Senest kunne gratisavisen Metroexpress oplyse om, at det slet ikke er Europol, der har noget at gøre med opklaringen af sager om børnepornografi. Det har Interpol, som intet har med EU at gøre. Både Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre har ellers på valgplakater brugt argumentet om, at man skulle stemme ja, hvis man ville være med til at optrevle pædofiliringe.

Allerede uden den seneste tilintetgørende melding om, at Europol ikke har noget med opklaring af disse forbryderiske netværk at gøre, var valgplakaterne udtryk for demagogi og regulær tilsvining af modstanderne. Det blev jo mere end antydet, at man nok ikke ville medvirke til opklaringen af disse grove forbrydelser, hvis man stemte nej.

Efter at oplysningen i Metroexpress er kommet frem, fremstår ja-siden som decideret løgnagtig. Man har vanskeligt ved at tro, at den ikke har været klar over dette forhold hele tiden. På den anden side er det selvfølgelig muligt, at vi ser endnu et eksempel på, hvilke overfladiske politikere vor generation er så rig på.

I den sidste tid inden afstemningen den 3. december vil ja-siden utvivlsomt også slå på, at et ja vil gøre det lettere at bekæmpe terror. Der er ikke grund til at tro andet, end at ja-siden vil udnytte de forfærdelige anslag i Paris til det yderste. Til det er imidlertid adskilligt at sige:

For det første kan Danmark sagtens samarbejde med andre europæiske lande på mellemstatsligt plan om grænseoverskridende terror. Det har alle lande en indlysende interesse i. Der samarbejdes med Schweiz, Norge og Island, og Danmark vil næppe blive forment adgang til dette selskab. I så fald ville EU da for alvor have kastet masken.

For det andet er det umådelig vigtigt at holde fast i, at det er det umættelige EU, der har skabt denne situation i kraft af de åbne grænser. Schengen-samarbejdet har været en ulykke fra begyndelsen, eftersom det fratog de deltagende nationalstater kontrollen med egne grænser. Når der helt forudsigeligt kommer mere grænseoverskridende kriminalitet som følge af åbne grænser, er EU og vore ja-messende politikeres svar i stedet mere suverænitetsafgivelse frem for det oplagte at vende tilbage til permanent grænsekontrol med den enkelte stats mulighed for selv at bestemme, hvem der får adgang.

Der findes kun gode grunde til at stemme nej den 3. december. EU har for længst vist sig at være ude af stand til at beskytte de europæiske folk. Særligt den igangværende flodbølge af asylsøgere har udstillet Schengen-samarbejdets og EU’s katastrofale konsekvenser for Danmark og for store dele af Europa. Der gives ikke én god grund til, at vi skulle stemme ja den 3. december.

Stem derfor nej den 3. december.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

Derfor nej den 3. december

Nej-til-EU

Det har været småt med meningsmålinger de sidste uger, og vi ved derfor ikke meget andet end, at ja- og nej-siden synes at stå meget lige, og at der er usædvanlig mange tvivlere. Derfor er det også ekstra nødvendigt, at så mange som muligt oplyser så meget som muligt om konsekvenserne, hvis danskerne ulykkeligvis skulle gå hen og stemme ja den 3. december til en ophævelse af retsforbeholdet. Der er ellers grunde nok til at stemme nej.

Noget af det mest rystende ved et ja er, at der kan ske retsindgreb over for danske borgere på dansk grund, hvis et andet medlemsland påkalder sig en mulig forbrydelse opført på den såkaldte ”positivliste”. Der er opregnet 32 forbrydelser, hvoraf særligt den ene er yderst problematisk set fra et dansk synspunkt, nemlig den om ”Racisme og fremmedhad.” En række europæiske lande straffer ytringer som ”racisme” helt anderledes autoritært og i strid med danske traditioner for ytringsfrihed, hvor der trods alt skal væsentligt mere til, før man kan blive dømt efter § 266 B, populært kaldet racismeparagraffen. Det gælder i en stribe lande som Frankrig, Belgien, Storbritannien, Sverige, Østrig og Tyskland, at hammeren falder langt hurtigere og tungere, hvis der ytres kritik af den amokløbne indvandring fra den tredje verden.

Stemmer vi ja den 3. december, kan danske statsborgeres danske bolig kræves ransaget af f.eks. svensk politi, hvis den pågældende har plejet omgang med eller samarbejdet med svenske statsborgere, der er mistænkt efter den langt mere restriktive svenske racismeparagraf, den såkaldte ”Hets mot folkgrupp.” De danske myndigheder kan ikke nægte at udføre ransagningen, når bare ”forbrydelsen” står opført på positivlisten, og de svenske myndigheder skønner, at der efter svensk ret er tale om en kriminel handling.

Man erindrer sagen mod provokunstneren Dan Park, der fik en dom på uhørte seks måneders ubetinget fængsel for ganske vist elendig, men derfor ikke strafbar kunst. Samarbejder eller plejer danskere i fremtiden omgang med Dan Park, risikerer de ransagning af deres bolig eller deres erhvervsadresse.

Det er vel nok det mest uhørte, der til dato er kommet frem vedrørende konsekvenserne af et ja til at ophæve retsforbeholdet. ”Nullum crime sine lege”, sagde romerne. Der kan ikke være tale om en forbrydelse, hvis der ikke er en lov, der siger, at det er forbudt. Dette fundamentale princip i retsstaten vil blive sønderbrudt, hvis danskerne stemmer ja den 3. december. Et i sandhed skræmmende scenarie.

Stem nej den 3. december. Ikke bare for en sikkerheds skyld, men for den danske retsstats skyld.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

Retsforbeholdet

Nej-til-EU

Den 3. december skal vi som bekendt stemme om, hvorvidt vi vil ophæve forbeholdet om den fælles EU-retspolitik, og i skrivende stund tegner det til et drama. Ja- og nej-siden ligger nærmest lige, men først og fremmest er der en voldsom stor gruppe tvivlere, ifølge en måling fra Megafon for fem dage siden.

Gruppen af tvivlere udgør omtrent 40 procent, en særdeles stor andel, der i princippet kan få afstemningen til at tippe til hvad side, det skal være. Det tror pokker, at der er så mange tvivlere. Ja-sidens kampagne skal få os til at tro, at det udelukkende handler om at fange ”banditter”, som landets magtesløse justitsminister Søren Pind svulstigt har udtrykt det. I den sammenhæng er det værd at hæfte sig ved, at Politiforbundet ikke ønsker at indgå i aktiviteter til fordel for et ja. Ganske vist sagde et flertal i Politiforbundets hovedbestyrelse ja til at deltage fuldt ud i Europol, mens et mindretal sagde nej med henvisning til, at deltagelse i europæisk politisamarbejde ikke kan drøftes isoleret, fordi Danmark ved et ja har givet Folketinget carte blanche til efter forgodtbefindende at inddrage Danmark i en fælles asylpolitik, når det måtte passe et tilfældigt flertal i Folketinget. Og der var som nævnt i Politiforbundets hovedbestyrelse enighed om ikke at involvere sig i valgkampen.

Det er i øvrigt interessant, at SF’s Margrete Auken flyder over med alt det, som de øvrige ja-partier reelt ønsker. Margrete Auken udtalte til altinget.dk i går, at det skal siges åbent, at et ja den 3. december også er et ja til at ”skabe en vej til at deltage i det fælles flygtningesamarbejde. Ved et nej er der slet ingen vej.” Venstres EU-ordfører Morten Løkkegaard iler ganske vist med at afvise Margrete Aukens helt korrekte analyse, men uden overbevisning. Lad os håbe, at det skaber splittelse hos ja-siden i de afgørende dage op til afstemningen.

Europas uhyre dystre situation er velkendt, særligt efter at Tysklands kansler Angela Merkel har valgt at optræde så uansvarligt, som tænkes kan. Medlem af Folketinget for Liberal Alliance Henrik Dahl har i en artikel i tidsskriftet Ræson bl.a. skrevet følgende om ”Berxelles” (en sammentrækning af Berlin og Bruxelles): ”Der findes ingen traktater, som fastslår, at det er Berxelles, der afgør tingene i Europa….Det er alt sammen ganske uholdbart. Derfor burde Berxelles være det helt store samtaleemne overalt i Europa.”

Porten står alt rigeligt åben. Stemmer vi ja den 3. december, har vi afgivet endnu en stor og vigtig luns af dansk suverænitet til den blanding af Berlin og Bruxelles, Berxelles, som Henrik Dahl så rigtigt benævner den uhellige alliance af et forrykt Tyskland og et umætteligt Bruxelles.

Der bliver kun flere grunde til at stemme nej, som den 3. december nærmer sig.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

Dansk Samling fremover

gammeltDSlogo

Landsrådet lørdag den 10. oktober var godt, men selvfølgelig kun indledningen til næste fase i Dansk Samlings kamp for at blive opstillet til det næste valg til Folketinget. Den nyvalgte hovedstyrelse mødes første gang på søndag og forventer at holde lidt af et maratonmøde, da der er ting nok at tage fat på, så Dansk Samling kan stå mere og mere klart i danskernes bevidsthed.

Dansk Samlings organisation skal styrkes betydeligt. Der skal uddelegeres flere opgaver, både til de enkelte medlemmer af hovedstyrelsen, men sandelig også hellere end gerne til aktive medlemmer af Dansk Samling. Ikke mindst skal Dansk Samlings lokalafdelinger fungere mere aktivt med flere konkrete opgaver at tage på sig. Dette bliver i særdeleshed relevant, når de digitale vælgererklæringer forhåbentlig og sandsynligvis ligger klar meget snart. Lovteksten er skrevet, og der er høringsfrist den 9. november. Derefter skulle de meget gerne være klart til brug.

Folkeafstemningen den 3. december er yderst vigtig for Danmark og derfor for Dansk Samling. Der vil umiddelbart efter mødet i hovedstyrelsen komme information ud om, hvordan Dansk Samlings medlemmer bedst kan være med til at få så mange danskere som muligt overbevist om, at et nej er det eneste rigtige den 3. december.

En lang række andre ideer til et stærkt forøget aktivitetsniveau i Dansk Samling vil blive diskuteret på mødet på søndag. Samlet set vil vi allerede fra næste uge stå med en organisation, der er betydeligt bedre rustet til at møde udfordringerne fremover. Og ingen vil her være vigtigere end Dansk Samlings medlemmer.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

DS siger nej til flere stormoskeer

Dansk Samling tager på det skarpeste afstand fra igangsætning af moské-byggeri, der bidrager til at fremme fundamentalistiske kræfter samt islamiseringen af det danske samfund.
Baggrunden er, at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning 16. marts 2015 godkendte en ændring i lokalplanen. Lokalplantillægget gør det muligt at opføre en ny, moderne bygning, der kan rumme en moské og et kulturcenter. Formålet er helt specifikt at gøre plads til Islamisk Trossamfunds ønske om en ny stormoské.
Det var Islamisk Trossamfund, der satte fart i Muhammed-krisen ved at sende en delegation til Mellemøsten, der rummede falske Muhammed-tegninger.
Hovedstyrelsen i Dansk Samling har udsendte denne pressemeddelelse om vore synspunkter og spørgsmål i sagen. Download pressemeddelelsen her: Nej-til-stormoskeer

Share Button

Digitale vælgererklæringer på trapperne

gammeltDSlogo

Så er der endelig godt nyt at berette om de digitale vælgererklæringer. Indenrigsministeriet har endelig skrevet lovteksten færdig og venter nu på høringssvar, hvor svarfristen er den 9. november. Derefter må det forventes, at loven snarest derefter træder i kraft, så arbejdet med at samle underskrifter for alvor kan begynde.

Jeg har skrevet om det før, men opsummerer lige, hvorfor de digitale vælgererklæringer er så vigtige. Indtil nu har det været sådan, at man skulle underskrive et fysisk stykke papir, en vælgererklæring, som man så skulle sende til sin kommune. Derpå var kommunen kortere eller længere tid om at sende blanketten tilbage til vælgeren med stempel, hvorpå vælgeren skulle sende den til partiet. Først dér var den godkendt. Jeg skal i øvrigt understrege, at de erklæringer, som Dansk Samling har modtaget på denne facon, fortsat er gyldige og altså tæller med, når vi skal op på de ca. 20.000 underskrifter for at blive klar til opstilling til folketingsvalg.

Det siger sig selv, at det gamle system var skidt, da der var mange, der ikke fik sendt blanketten enten videre til kommunen eller til partiet til sidst. Alternativt skulle partiet bruge hundrede tusinder af kroner på at bekoste porto to gange, en meget vanskelig situation for partier, der ikke endnu er inde i varmen.

Det nye system lyder således, hvis ikke der ændres i lovteksten: 1. Vælgeren skriver pr. e-mail til Dansk Samling, at han eller hun ønsker at afgive en vælgererklæring, så Dansk Samling kan blive berettiget til opstilling til Folketinget. 2. Dansk Samling sender denne mail til den digitale løsning (muligvis blot løsningen) under Indenrigsministeriet. 3. Efter præcis 7 dage sender den digitale løsning en mail til vælgeren med bekræftelse på, at vælgeren kan afgive en vælgererklæring. 4. Vælgeren sender erklæringen til Dansk Samling, hvorefter erklæringen er gyldig.

Som man kan læse, er det helt gratis, og man behøver som vælger kun at sidde foran sin computer og ved brug af NEM-ID elektronisk at underskrive vælgererklæringen, sende den til den digitale løsning og til slut, når man har fået erklæringen retur fra den digitale løsning, at sende den til Dansk Samling.

Alene ved brug af de sociale medier vil Dansk Samling kunne samle tusinder af underskrifter. Dertil skal lægges, at hovestyrelsen i Dansk Samling om ganske kort tid vil lægge en strategi for, hvordan vi når ud til andre titusinder af vælgere ved henvendelser af forskellig art.

Resultatet bliver, at Dansk Samling i løbet af kort tid vil få samlet de nødvendige underskrifter, hvorpå Dansk Samling er at finde på stemmesedlen til det næste folketingsvalg.

Alle medlemmer af Dansk Samling vil blive kontaktet, lige så snart systemet er trådt i kraft, og vi har lagt en nærmere plan.

Danmark har brug for Dansk Samling. Dansk Samling har brug for dig.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

Dansk Samling om skat

Det er fra tid til anden blevet nævnt, at Dansk Samlings grundsyn burde indeholde noget mere konkret om det danske skattetryk. Jeg kan følge kritikken så langt, at der i en valgkamp bør være en række præcise forslag til, hvordan Dansk Samling på udvalgte områder vil arbejde for, at skatten sænkes.

Grundsynet siger det glimrende, om end der ikke er angivet mange nøjagtige talstørrelser. Tillad mig at citere lidt fra grundsynet i afsnittet Skatte- og erhvervspolitik:

”Ingen skat er i sig selv ganske retfærdig…Dansk Samling mener, at en afgift er urimelig, hvis den blot tjener som indtægtskilde for staten og ikke som dækning af bestemte udgifter, staten afholder. En miljøafgift er fx urimelig, hvis den pålægges folk eller virksomheder, der ikke forurener…Dansk Samling anser det således ikke for rimeligt, at nogen person skal betale mere end 50% af sin indkomst til staten. Grænsen for, hvornår man skal betale topskat, bør hæves. Derudover bør personfradraget (bundfradraget) hæves så betydeligt, at det faktisk er muligt at leve for og forsørge sin familie for samme beløb…Multinationale virksomheder har kunnet unddrage sig beskatning ved at flytte deres overskud ud af landet. Dette cirkus må høre op.”

Her siges der en del principielle ting, og det nævnes konkret, at ingen bør betale mere end halvdelen af sin indkomst. Det vil i praksis betyde, at de 15 procents ekstra skat, som betales ved indkomster over en vis størrelse, skal ned med en seks til syv procentpoint. Endvidere bør grænsen for, hvornår der overhovedet skal betales topskat, hæves, f.eks. til de 750.000 kr., der aktuelt er blevet foreslået. Mindst lige så vigtigt er det, at bundfradraget hæves, så det bliver muligt for familier med almindelige indkomster at leve af en indkomst i den periode, hvor børnene er små.

Der er tale om tiltag, der ville få en betydelig effekt på det samlede skattetryk, og ikke mindst jævne indkomster vil kunne mærke forskel. Skattelettelser alene i toppen af indkomstskalaen er slet ikke tilstrækkeligt. Det er hr. og fru Danmark, der først og fremmest skal tilgodeses.

Hvor skal pengene til disse skattelettelser så komme fra? Et stort milliardbeløb vil blive indhøstet, når masseindvandringen fra den tredje verden bringes til standsning. Afvikling af samtlige såkaldte integrationsprojekter vil også bidrage med et milliardbeløb. Kun pligten til at lære dansk vil der skulle bruges skattekroner på. En række ordninger i den sociale sektor er uden effekt og kan også spares væk for en stor dels vedkommende. Det gælder ikke mindst kommunernes indblanding i alt for mange familiers liv. Fokus bør alene være på sager, der handler om vanrøgt, mishandling og misbrug. Den sociale ingeniørkunst, der forvandler alt for mange familier til sociale klienter, køres på den historiske mødding. Børnene er forældrenes børn, ikke samfundets.

En betydelig sænkning af mindstelønnen vil skabe langt flere arbejdspladser. Mennesker, der i dag ikke er mindstelønnen på ca. 110 kr. i timen værd, vil ved en mindsteløn på f.eks. 80 kr. kunne få arbejde enten i landbruget, i den vareproducerende sektor eller i serviceerhvervene. I kraft af det langt højere personfradrag vil nettolønnen kunne forblive på omtrent samme niveau som i dag, hvor skattetrykket er langt højere. De mange mennesker, der kommer i arbejde i stedet for at modtage offentlige overførsler, vil i sig selv indbringe et milliardbeløb.

Der må ses på forskellen mellem f.eks. dagpenge og mindsteløn. Ofte er der en række offentlige tilskud, der aftrappes, når man går fra ledighed og i arbejde, hvilket gør forskellen i rådighedsbeløb for lille. Forskellen mellem lavtlønnede arbejdende og personer på overførselsindkomst skal være større. Den enkelte må privatforsikre sig, hvis der ønskes en højere ydelse i tilfælde af kortere eller længere perioder med arbejdsløshed. Også her vil der således kunne spares et milliardbeløb.

Ovenstående er ikke en perfekt formel, og de enkelte punkter kan sagtens diskuteres. Bundlinjen vil dog blive, at skattetrykket sænkes betydeligt samtidig med, at kernevelfærdsydelser som et skatteyderbetalt sundhedsvæsen bevares, ligesom ældrepleje, folkepension og uddannelse først og fremmest betales over skatterne.

Når Dansk Samling ønsker skattelettelser, skyldes det ikke et ideologisk betinget ønske om, at enhver barbering af velfærdsstaten er et gode. Dansk Samling ønsker skattelettelser på bestemte områder, fordi det fremmer andre gode ting, f.eks. familiens lyst til at passe deres børn hjemme i længere tid og også lysten til at få børn i det hele taget. Gode hoveder med høj indtjening vil også have en mindre tilskyndelse til at søge udenlands, og endelig vil mange danskeres selvrespekt blive hævet betragteligt, fordi de går fra en tilværelse som passivt forsørgede og til at være aktive medborgere.

Skattelettelser ikke af ideologiske grunde, men for Danmark og danskenes skyld.

Morten Uhrskov Jensen

Share Button

Dansk Samling anbefaler et NEJ

På landsrådet 10. oktober udkom Dansk Samlings kampagnefolder vedr. folkeafstemningen 3. december 2015. Dansk Samling anbefaler et NEJ til forslaget om at afskaffe det danske retsforbehold. Brug folderen til uddeling, brug den som baggrundsmateriale, brug den som en inspirationskilde for din egne debatindlæg. Folderen kan downloades her: Retsforbehold-folder

Se også udtalelsen fra landsrådet. 

Share Button

NEJ den 3. december og JA til grænsekontrol

Dansk Samling udtaler:

Dansk Samling opfordrer indtrængende danskerne til at stemme nej den 3. december til ophævelse af Danmarks retsforbehold over for EU. Vi har brug for retsforbeholdet, da vi kan sikre vores grænser mod kriminalitet ved grænsekontrol og gennem politisamarbejde med Interpol, og et ja til ophævelse vil stille det danske folk magtesløst, hvis et nyt folketingsflertal skulle stemme for at lade Danmark indgå i et fælles EU-samarbejde om udlændingepolitikken.

Dansk Samling opfordrer endvidere til øjeblikkelig etablering af permanent grænsekontrol og derfor
til straks at udtræde af Schengen-samarbejdet. En nation, der ikke kan beskytte sine grænser, er ikke
en nation.

Af genoprettelsen af grænsekontrollen følger logisk en udtrædelse af FN’s flygtningekonvention,
hvorved Danmark genvinder sin suverænitet over, hvem der kan få adgang til Danmark.

Vedtaget på Dansk Samlings landsråd lørdag den 10. oktober 2015.

Share Button