Ældre indlæg

 • Barnets tarv

  Barnets tarv

  Fødselstallet i Danmark er lavt og også for lavt, i hvert fald på længere sigt. Ser vi et øjeblik bort fra den ikke-vestlige indvandrings alvorlige konsekvenser, er det ikke nogen […]

   
 • Danmark i et vadested

  Danmark i et vadested

  Dansk Samling udtaler: Danmark i et vadested Mere end 30 års uansvarlig udlændingepolitik har antaget en ny og skræmmende dimension. De danske grænser er de facto ophørt med at eksistere. […]

   
 • Valgbarhed

  Valgbarhed

  I den oprindelige grundlov af 1849 var det bestemt, at valgret først blev opnået ved det fyldte 30. år. Denne grænse blev sænket til 25 år i 1915 og til […]

   
 • Ikke kun statsborgerskab!

  Ikke kun statsborgerskab!

  Da dronningen for omkring 14 år siden udtalte sig til Kristeligt Dagblad om danske statsborgere, som ikke havde rod i dansk kultur og kristendom, havde ingen vel troet, at hun […]

   
 • Privatisér danskernes historie

  Privatisér danskernes historie

  Det burde ikke være nødvendigt at skrive det følgende. Det er en tragedie, at vi er kommet dertil, hvor noget af det dyrebareste, vort folks og vort lands historie, ikke […]

   
 • Sydslesvig og Dansk Samling

  Sydslesvig og Dansk Samling

  Dansk Samling afholdt i den forgange weekend landsråd i Nyborg. Et vellykket arrangement, hvor jeg afgav beretning, som det er landsformandens pligt. Én ting fortrød jeg dog efterfølgende, og det […]

   
 • Mærkelige tider

  Mærkelige tider

  En kinesisk forbandelse lyder efter sigende således: Må du leve i interessante tider. I sådanne tider bliver tilværelsen usikker og uforudsigelig. I sådanne tider bekymrer man sig mere end vanligt […]

   
 • Partityranniet

  Partityranniet

  En af de største svagheder ved Danmarks parlamentariske funktionsmåde udgøres af det partivælde, som reelt styrer os. Grundlovens fædre undlod helt bevidst at skrive noget om politiske partier, da de […]

   
 • Det skævvredne Danmark

  Det skævvredne Danmark

  Danmark splittes ad i disse år på en række områder. Politikerne, som de er flest, reagerer næsten altid med et skuldertræk og fortæller træt, at det er udviklingen, som vi […]

   
 • Staten stærk og folket frit

  Staten stærk og folket frit

  En af vor tids onder er talen om staten som noget, der udelukkende skal skaffe velfærd, og derudover mest er et redskab til at forsøge at gøre det gode rundt […]