Ældre indlæg

 • Privatisér danskernes historie

  Privatisér danskernes historie

  Det burde ikke være nødvendigt at skrive det følgende. Det er en tragedie, at vi er kommet dertil, hvor noget af det dyrebareste, vort folks og vort lands historie, ikke […]

   
 • Sydslesvig og Dansk Samling

  Sydslesvig og Dansk Samling

  Dansk Samling afholdt i den forgange weekend landsråd i Nyborg. Et vellykket arrangement, hvor jeg afgav beretning, som det er landsformandens pligt. Én ting fortrød jeg dog efterfølgende, og det […]

   
 • Mærkelige tider

  Mærkelige tider

  En kinesisk forbandelse lyder efter sigende således: Må du leve i interessante tider. I sådanne tider bliver tilværelsen usikker og uforudsigelig. I sådanne tider bekymrer man sig mere end vanligt […]

   
 • Partityranniet

  Partityranniet

  En af de største svagheder ved Danmarks parlamentariske funktionsmåde udgøres af det partivælde, som reelt styrer os. Grundlovens fædre undlod helt bevidst at skrive noget om politiske partier, da de […]

   
 • Det skævvredne Danmark

  Det skævvredne Danmark

  Danmark splittes ad i disse år på en række områder. Politikerne, som de er flest, reagerer næsten altid med et skuldertræk og fortæller træt, at det er udviklingen, som vi […]

   
 • Staten stærk og folket frit

  Staten stærk og folket frit

  En af vor tids onder er talen om staten som noget, der udelukkende skal skaffe velfærd, og derudover mest er et redskab til at forsøge at gøre det gode rundt […]

   
 • Skolen

  Skolen

  Folkeskolen eller grundskolen, offentlig som privat, er grundpiller i det danske samfund. Uden en stærk folkeskole og uden gode friskoler vil Danmark være et fattigere land. Danmark har også i […]

   
 • Gi’ os Danmark tilbage – historien om et syndefald

  Gi’ os Danmark tilbage – historien om et syndefald

  Gi’ os Danmark tilbage! Sådan lyder Dansk Folkepartis slogan. Vi må altså forstå, at vi ikke har Danmark, og at de (hvem det end er), som har Danmark, skal give […]

   
 • Familien

  Familien

  I Dansk Samlings grundsyn hedder det om familien til indledning: ”Familien er samfundets byggesten, idet folket består af familier og videreføres af familier. Denne enhed skal anerkendes og påskønnes af staten.”

   
 • Den dystre virkelighed

  Den dystre virkelighed

  Antallet af asylsøgere går i øjeblikket kun én vej, og det er opad. Nu forventes mindst 10.000 i Danmark i år. Det er ingenting mod Sverige, der kan imødese, at tallet nærmer sig de 100.000 inden årets udgang.