Seneste indlæg

Dansk forsvar

Dansk Samling har lagt det endelige valgprogram på hjemmesiden. Indtil videre har der ligget et foreløbigt sekspunktsprogram. Der er nu syv mærkesager, og flere af dem er blevet uddybet i forhold til tidligere.

De ideologisk besatte

Interessant bog om den russiske borgerkrig 1917-1920, The Russian Civil War, af professor Evan Mawdsley. En ufattelig tragedie med mellem syv og ti millioner dødsofre.

Godt nyt fra de nordiske lande

Man er ikke forvænt med gode nyheder fra de nordiske lande med Island og Finland som hæderlige undtagelser.

Skolereformer

Det alvorligste dannelsestab i de sidste 40 år har fundet sted i den danske grundskole. Folkeskolen er hårdest ramt, men eftersom friskolerne er underlagt de overordnede bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet, er heller ikke de frie skoler gået ram forbi.

Om arbejdslivet

Ikke mange politikere vil benægte, at det er vigtigt at have et arbejde. Det siger da også sig selv, at selvforsørgelse, hvor det overhovedet er muligt, er det eneste værdige for den enkelte.

Familien

Indtil videre hedder det om familien således i Dansk Samlings valgprogram: ”Familien skal styrkes. Det skal være muligt for en familie at leve af én indkomst i den periode, hvor børnene er små. Børnefamilier skal have et markant forhøjet beskæftigelsesfradrag, hvis den ene forælder vælger at passe børnene, mens de er små.”

Hjemmeværnet

Det danske hjemmeværn blev som bekendt oprettet under slagordet ”aldrig mere en 9. april”. Ydmygelsen den 9. april 1940, da Tyskland næsten uden kamp underlagde sig alt dansk territorium, når bortses Færøerne og Grønland, måtte ikke kunne ske igen, i hvert fald ikke uden alvorlig modstand fra dansk side.

EU’s alt for kærlige favntag

Man kunne også kalde det EU’s kvælertag på nationalstaterne. På alle tænkelige områder er skrækscenarierne om EU’s umådeholdne magtbrynde gået i opfyldelse.

DS’er i Herning Byråd

Dansk Samling er nu atter repræsenteret i et dansk byråd! Kasper Ravn Fredensborg, der er medlem af Herning Byråd, har nemlig i dag meldt sig ind i DS. Vi regner med at få flere byrådsmedlemmer landet over i fremtiden, og vi regner også med atter at skulle have repræsentanter i folketinget. Velkommen til Kasper Ravn Fredensborg.

Ruslands adfærd

Rusland er på flere områder ikke blevet behandlet pænt af den vestlige verden efter den kolde krigs ophør. Den elendighedsskabende chokterapi, som blev anbefalet Boris Jeltsin af vestlige – især amerikanske – økonomer i 1990´erne, fik som resultat, at mange millioner russere blev kastet ud i den dybeste fattigdom.