Grundsyn

Indholdsfortegnelse:

Grundsynet

Grundsynet danner ramme for interessefællesskabet Dansk Samling. Et forum. Grundsynet er dermed grundstenen i fundamentet og udgør præmissen for medlemskab. Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre- eller venstreorienteret. Ja, Dansk Samling anerkender slet ikke højre-venstre-skalaens gyldighed.

Folkets opsplittelse i ideologiske grupperinger er lige så skadelig for landet, som den enkelte ideologi er fjernt fra sandheden. For sandheden om folk og land kan ikke sættes på formel, og menneskelivet kan ikke presses ind i et på forhånd udtænkt system. 

Dansk Samling repræsenterer således et tredje standpunkt, nemlig uafhængighed fra politiske dogmer om venstre og højre, rød og blå såvel som ismer og ideologier som i sidste ende blot søger at splitte, frem for at samle.
 
Grundloven er den lov, der skal ligge til grund for al lov og magtudøvelse i Danmark. Både regeringens og folketingets medlemmer er bundet af grundloven. 

Støt Dansk Samling

Kampen for Danmark kan ikke vente. Det er vi i Dansk Samling godt klar over, men vores virke er 100% styret af vores medlemstal og frivillige bidrag. Vi modtager ingen støtte fra firmaer eller andre interesseorganisationer.

Vi tager imod alle bidrag, store som små, med taknemmelighed. De vil blive brugt med omtanke.
Ved større bidrag og spørgsmål herom kan du kontakte Landssekretæren på landssekr@dksamling.dk.

Støt ved bankoverførsel:
Reg.nr. 5960
Konto.nr 8046690